Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Linjaukset julkisen hallinnon pilvipalveluista julkaistu

Valtiovarainministeriö
18.1.2019 15.04
Uutinen

Valtiovarainministeriö julkaisi linjaukset julkisen hallinnon pilvipalveluista 18.1.2019. Linjaukset määrittävät, miten julkisen hallinnon organisaation omistamaa tietoa voidaan käsitellä pilvipalveluissa. Linjausten tavoitteena on tukea valtion, maakuntien ja kuntien päätöksentekoa niiden suunnitellessa ja hankkiessa uusia ICT-palveluita.

Linjaukset käsittelevät jaettuja resursseja (esimerkiksi laskentateho, tallennus-, varmuuskopiointi ja tiedonsiirtokapasiteetti) tarjoavia ICT-palveluita, niin sanottuja pilvipalveluita.

Linjaukset:

  1. Pilvipalveluita tulee käsitellä kuin mitä tahansa muutakin ICT-palvelun hankintaa tai muutosta
  2. Pilvipalveluissa on kiinnitettävä erityistä huomiota sopimuksiin, palvelun jatkuvuuden turvaamiseen ja tiedon saatavuuteen
  3. Pilvipalvelun tulee täyttää hankkivan osapuolen palveluhyöty ja -takuuvaatimukset
  4. Mikäli pilvipalvelu tai pilvipalveluteknologia tarjoavat parhaan palveluhyödyn ja -takuun, eikä muita esteitä ole, tulisi se ensisijaisesti valita
  5. Pilvipalveluiden palveluhyötyä ja -takuuta tulee arvioida säännöllisesti sekä oleellisten sopimusehtojen muuttuessa.
  6. Julkisen tiedon käsittelyä ei rajoiteta
  7. Ei-julkista tietoa voi käsitellä julkisessa pilvipalvelussa, kun tietoturva ja -suoja on asianmukaisesti toteutettu ja todennettu

Osana linjaustyötä on selvitetty myös linjausten toteuttamisen mahdollisesti edellyttämiä muutoksia nykyisiin VAHTI- sekä muihin tietoturvallisuutta ja toiminnan jatkuvuutta koskeviin ohjeisiin.

Linjausten käytäntöön soveltamisen tueksi on tarkoitus aloittaa jatkotoimenpiteitä, joita on listattu linjauksissa.

Tutustu Julkisen hallinnon pilvipalvelulinjaukset -julkaisuun

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Pauli Kartano, puh. 02955 30486, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Digitalisoituminen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT