Hyppää sisältöön
Media

OECD suosittaa Suomen hallinnolle
Luokaa selkeä visio, kaatakaa raja-aidat ja kytkekää IT-projektit hallinnon uudistuksiin – ”Just do it”

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 24.2.2015 12.08
Tiedote

- OECD on nyt antanut meille selkeät viestit. Olemme niistä samaa mieltä ja onneksi työ on jo käynnissä. Olemme OHRA-hankkeessa valmistelleet uudenlaisen hallituksen strategiatyön mallin, jossa hallituksen strategia muodostuisi kahdessa vaiheessa: hallitusohjelman laadintavaiheessa ja välittömästi sitä seuraavassa hallituksen toimintasuunnitelmavaiheessa. Uudistuksen keskeisiä ajatuksia ovat sektorirajojen ylittäminen sekä taloudellisten ja henkilöstövoimavarojen suuntaaminen sinne, missä niitä tarvitaan muutosten aikaansaamiseksi. Päätöksenteon tukena olisi aina vaikutusten ennakolta arviointi ja tutkittu tieto. Myös tämän OECD -arvioinnin johtopäätökset tukevat OHRA hankkeen toimeenpanoa, totesi liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko avauspuheessaan OECD:n suositusten julkistamisseminaarissa.

Kahden maan yhteinen hallintopolitiikan maa-arviointi on ensimmäinen OECD:n historiassa

OECD tarkasteli ja arvioi Suomen ja Viron hallintopolitiikkaa samanaikaisesti.  OECD:n Suomea koskevat suositukset julkaistiin tiistaina 24.2.2015 Helsingissä järjestetyssä Finest-seminaarissa. Virolle annettavat suositukset julkistetaan Tallinnassa perjantaina 27.2.2015.

Maakatsausten strategisena tavoitteena on tukea maita poliittisen päätöksenteon ja politiikan toimeenpanon rakenteiden ja prosessien kehittämisessä. Yhteiskunnan resurssien kohdentaminen mahdollisimman vaikuttavasti edellyttää parempaa kykyä ratkaista hallinnonrajat ylittäviä ongelmia, jotta politiikalla saavutetaan haluttuja muutoksia yhteiskunnassa.

Valtionhallinnon kokonaisuuden ohjaus sekä sähköiset palvelut arvioinnin kohteina

Yhteinen maa-arviointi keskittyi kahteen teemaan valtionhallinnon kokonaisuuden ohjaukseen (whole-of-government) sekä sähköiseen hallintoon ja palveluihin (e-government).

OECD antoi raportissaan Suomelle 21 suositusta. OECD suosittaa, että hallitusohjelmaan listattaisiin vain muutama keskeinen prioriteetti ja että ministeriöille asetettavat tavoitteet seuraisivat näitä prioriteetteja. Ministeriöiden välistä yhteistyötä tulisi vahvistaa ja budjettia tulisi kehittää tukemaan vahvasti strategian toteuttamista. OECD kehottaa myös sääntelyn vaikutusten arvioinnin vahvistamista.

Sähköisen hallinnon kehittämiseen tarvitaan vahvempaa johtajuutta

Sähköisen hallinnon osalta OECD teki suosituksia sekä kansallisesti että rajat ylittävistä palveluista. OECD näkee, että Suomella on edelleen kaikki edellytykset olla maailman kärjessä. OECD suosittaa eri strategioiden yhtenäistämistä, vahvempaa johtajuutta, kuntien mukaan ottamista sekä selkeää viestiä, joka herättäisi toimijat. Toimeenpanon varmistamiseksi tarvitaan tehokasta hankehallintaa ja vaikutusarvioita. OECD:n vahva viesti Suomelle on ”Finland wake up!”.

Viron ja Suomen välillä rajat ylittävissä palveluissa on keskeistä tietojenvaihto viranomaisten välillä. Suomi ja Viro ovat osin yhtenäistä työssäkäyntialuetta. Rajat ylittävälle tiedonvaihdolle on lisääntyvää tarvetta, esimerkiksi verotuksen, sosiaalietuuksien ja terveydenhuollon piirissä. Myös viranomaisvalvontaa tulee tiivistää.

Suomi järjestää OECD:n hallintoministerikokouksen lokakuussa 2015

OECD:n hallintoministerikokous järjestetään kerran viidessä vuodessa. Suomi isännöi lokakuussa 2015 järjestettävää hallintoministerikokousta Helsingissä. Ministerikokouksen odotetaan noin 100 osallistujaa. Ministerikokous on ensimmäinen Suomen järjestämä OECD-ministerikokous Suomen yli 40-vuotisen OECD-jäsenyyden aikana.

OECD Integrated Public Governance Review Finland
Fostering Strategic Capacity across Government and Digital Services across Borders


Raportti OECD:n verkkosivuilla oe.cd/FinEst

Suositusten suomenkielinen tiivistelmä julkaistaan valtiovarainministeriön verkkosivuilla maaliskuun alussa.


Lisätietoja:

Valtiovarainministeriö
finanssineuvos Katju Holkeri, puh. 02955 30087 (hallintopolitiikka)
erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, puh. 02955 30364 (sähköiset palvelut)
[email protected]

Valtioneuvoston kanslia
ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, puh. p. 02951 60181
[email protected]


***

OECD

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on kehittyneiden markkinatalousmaiden yhteistyöjärjestö, jonka päämaja on Pariisissa. Valtaosa OECD:n piirissä tehtävästä työstä pyrkii kehittämään tai harmonisoimaan jäsenmaiden politiikkaa eri talous- ja yhteiskuntaelämän sektoreilla. OECD toimii asiantuntijaorganisaationa, joka tukee jäsenmaissa tehtävää talous- ja yhteiskuntapoliittista päätöksentekoa.