Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Vehviläinen kutsuu järjestöt neuvonpitoon sähköisistä palveluista

Valtiovarainministeriö
24.11.2016 12.47
Tiedote

Julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaava ministeri, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen kutsuu kansalaisjärjestöjen edustajia pyöreän pöydän keskusteluun digitalisaation arkipäiväistämisestä. Tilaisuudessa on tarkoitus keskustella muun muassa siitä, miten turvataan kaikkien kansalaisten mahdollisuudet elää täysipainoista elämää digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Tilaisuuteen kutsutaan muun muassa vammais-, eläkeläis- ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajia. Tapaaminen pidetään 10. päivä tammikuuta.

- Ymmärrän erittäin hyvin kansalaisten huolen digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Moni ihminen miettii, miten pystyn jatkossa hoitamaan asiani, kun julkisessa hallinnossakin tavoitellaan ensisijaisesti sähköistä asiointia. Pyöreän pöydän keskustelussa on tarkoitus nostaa kissa pöydälle ja puhua erityisesti sähköisten palvelujen kehittämiseen liittyvistä erityistarpeista, sanoo ministeri Vehviläinen.  

Tapaamisen yhteydessä on tarkoitus valmistella myös Digi arkeen –neuvottelukunnan perustamista. Neuvottelukunta muodostaisi pysyvän yhteistyö- ja vuoropuhelukanavan kansalaisjärjestöjen ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välille.

- On tärkeää, että digitalisaation arkipäiväistämistä valmistellaan tiiviissä yhteistyössä niiden tahojen kanssa, joiden jäsenkunnassa on runsaasti henkilöitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea sähköisten palveluiden käyttöön tai jotka eivät voi käyttää sähköisiä palveluita lainkaan, sanoo ministeri Vehviläinen.

Hallitus teki syyskuussa osana julkisten palveluiden digitalisaation kärkihanketta linjauksen lainvalmistelusta, jolla velvoitetaan kansalaiset sähköisen postilaatikon käyttöönottamiseen vuonna 2018. Samassa yhteydessä hallitus linjasi, että laintasolla turvataan asiointipalvelut muilla keinoilla heille, jotka eivät voi käyttää sähköisiä palveluita. Valmistelun aikana selvitetään tarkemmin, että ketkä kaikki vapautetaan  sähköisten palveluiden käyttövelvoitteesta. Perustettavan Digi arkeen –neuvottelukunnan asiantuntemusta tullaan käyttämään myös tässä lainsäädännön valmistelutyössä.

Kirjeposti säilyy tarvitseville

- Sähköiseen postilaatikon käyttämiseen ei olla velvoittamassa henkilöitä, joilla ei siihen ole mahdollisuuksia. Ne henkilöt, jotka tiedonsaannin turvaamiseksi tarvitsevat viranomaisten yhteydenotot perinteisen kirjeen kautta, tulevat jatkossakin saamaan kirjepostia, toteaa ministeri Vehviläinen.

Monipuolisilla asiointiväylillä ja eri tukitoimilla varmistetaan, että kaikkien kansalaisten asiointi viranomaisten kanssa on turvattu jatkossa. Yhteispalvelupisteiden kautta tarjotaan kansalaisille sekä kasvokkain asiointia sekä neuvonta- ja tukipalvelua sähköiseen asiointiin liittyen. Hallituksen esitys yhteispalveluiden kehittämiseksi on parhaillaan eduskunnan käsiteltävä. 

Ensi vuonna käyttöön otettava toisen henkilön puolesta asiointi tarjoaa uuden tavan hoitaa läheisen asioita sähköisesti. Toisen puolesta asiointi edellyttää luonnollisesti läheisen henkilön valtuutuksen asiointitoimintaan. 

Valtiovarainministeriön AUTA-hankkeen avulla kehitetään kokeiluihin perustuvaa toimintamallia, jolla autetaan asiakkaita digitaalisten palvelujen käytössä. Kokeiluja haetaan käynnistettäväksi maaliskuun 2017 loppuun mennessä. Mallin tavoitteena on mahdollistaa julkisten palvelujen tasapuolinen saatavuus ja käytettävyys maan eri osissa.

- Pyrimme siihen, että yhä useammalla kansalaisella olisi jatkossa mahdollisuus oppia hoitamaan asiansa ajasta ja paikasta riippumattomien sähköisten palveluiden kautta. Haluamme tarjota kaikille väestöryhmille tasapuolista palvelua ja vaihtoehtoiset asiointikanavat turvataan niille, jotka eivät voi käyttää sähköisiä palveluita, sanoo ministeri Vehviläinen.

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 02955 30216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi
Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara, puh. 02955 30023, sami.kivivasara(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT kärkihankkeet