Hyppää sisältöön
Media

Pankkien velkojien maksunsaantijärjestystä koskevat muutokset lausuntokierrokselle

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 7.5.2018 15.46
Uutinen

Lakiluonnoksessa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten velkojien maksunsaantijärjestystä selkeytetään ja siihen lisätään uusi velkaluokka. Muutoksissa on kyse EU-direktiivin kansallisesta toimeenpanosta. Valtiovarainministeriö lähetti virkatyönä valmistellut ehdotukset lausuntokierrokselle maanantaina 7. toukokuuta.

Kriisinratkaisulainsäädännön tarkoituksena on mahdollistaa taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden pankkien tehokas alasajo tai uudelleenjärjestely niin, että tallettajille ja rahoitusmarkkinoiden vakaudelle koituu mahdollisimman vähän haittaa. Nyt lausuttavana olevien muutosten tavoitteena on parantaa pankkien kriisinratkaisun ja sijoittajanvastuun toteuttamisen edellytyksiä.

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten maksunsaantijärjestykseen lisätään elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin muutoksen vaatima uusi velkaluokka. Jotta velka kuuluisi tähän luokkaan, sen tulee täyttää tietyt edellytykset. Lainaehdoissa tulee muun muassa sopia, että rahoitusväline kuuluu juuri tähän luokkaan.

Lakiluonnoksessa selkeytetään lisäksi EU-lainsäädännön vaatima oikeus sopia rahoitusvälineen takasijaisuudesta konkurssissa sekä tehdään eräitä muita teknisiä muutoksia.

Muutokset ovat osa komission marraskuussa 2016 antamaa laajaa pankkisääntelypakettia, jonka neuvottelut ovat neuvostossa ja Euroopan parlamentissa muilta osin yhä kesken. Sääntelypaketti liittyy myös pankkiunionin viimeistelyyn.

Valtiovarainministeriö lähetti lakiluonnoksen lausuntokierrokselle 7. toukokuuta. Lausuntoaika päättyy 15. kesäkuuta. Lakiluonnos, lausuntopyyntö ja lausunnot julkaistaan hankesivulla.

Hallitus: Pankkiunionin viimeistely vaatii riskien vähentämistä (10.11.)
Hallitus tukee pankkien häiriönsietokyvyn vahvistamista (9.2.)

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Katri Aho, puh. 02955 30214, katri.aho(at)vm.fi