Hyppää sisältöön
Media

Pohjoismaiden verosopimusta muutettiin

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 29.8.2018 10.59
Tiedote

Pohjoismaat allekirjoittivat keskiviikkona 29. elokuuta Helsingissä pöytäkirjan maiden välisen verosopimuksen muuttamisesta. Muutosten taustalla on kansainvälinen yhteistyö kaksinkertaisen verotuksen välttämisessä.

Veronvälttämisen ja voitonsiirtojen vastaisessa hankkeessa (BEPS, Base Erosion and Profit Shifting) on sovittu toimista, joilla muutetaan valtioiden välisiä sopimuksia kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi (verosopimukset). Hankkeen on käynnistänyt teollisuusmaiden järjestö OECD.

Kaikki Pohjoismaat allekirjoittivat kesäkuussa 2017 yleissopimuksen, jolla estetään veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja. Osa määräyksistä on niin kutsuttuja minimistandardeja ja osa suosituksia. Pohjoismaat sopivat, että ne eivät ilmoita pohjoismaista verosopimusta yleissopimuksen soveltamisalaan, koska pohjoismainen sopimus on jo itsessään monenvälinen ja sen rinnalla olisi erittäin monimutkaista soveltaa samanaikaisesti toista monenvälistä sopimusta.

Muutettu verosopimus täyttää minimistandardit

Muutospöytäkirjalla pohjoismaista verosopimusta muutetaan siten, että se täyttää BEPS-projektissa sovitut verosopimusten minimistandardit. Näitä ovat verosopimusten väärinkäytön estämistä koskeva standardi ja riidanratkaisun tehostamista koskeva standardi.

Pöytäkirja tuo muutoksia seuraaviin sopimuksen kohtiin:

  • Verosopimuksen johdantokappaletta muutetaan siten, että siinä mainitaan kaksinkertaisen verotuksen poistamisen rinnalla se, että tarkoitus on olla luomatta tilaisuuksia verottamatta jäämiseen tai alennettuun verotukseen veron kiertämisen tai välttämisen avulla.
  • Yleisiä verotusmääräyksiä koskevaan 26. artiklaan lisätään neljäs kappale, joka sisältää yleisen väärinkäytön estämistä koskevan määräyksen eli niin kutsutun pääasiallisen tarkoituksen testin.
  • Keskinäistä sopimusmenettelyä koskevan 28. artiklan ensimmäistä kappaletta muutetaan siten, että keskinäisen sopimusmenettelyn voi saattaa vireille muussakin sopimusvaltiossa kuin asuinvaltiossa.

Pöytäkirjan allekirjoitti Suomen puolesta hallitusneuvos Antero Toivainen. Pöytäkirjan voimaansaattaminen edellyttää eduskunnan hyväksyntää.

Pohjoismaisen verosopimuksen muutospöytäkirja
Suomi allekirjoitti monenkeskisen verosopimuksen (tiedote 8.6.2017)

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Antero Toivainen, puh. 02955 30098, antero.toivainen(at)vm.fi

Kuva: Flickr / Blue Square Thing, lisenssi (kuvaa rajattu)