Hyppää sisältöön
Media

Selvityshenkilö: Hallintarekisteröintikiellon ulottaminen ulkomaille olisi ongelmallista

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2018 9.00
Tiedote

EU-tuomioistuin pitäisi Suomen ulkopuolelle ulottuvaa hallintarekisteröintikieltoa todennäköisesti perusvapauksien perusteettomana rajoituksena, arvioi selvityshenkilö, apulaisprofessori Heikki Marjosola. Selvityksen taustalla on eduskunnan lausuma omistustietojen julkisuuden turvaamisesta.

EU:n arvopaperikeskusasetus mahdollistaa nykymuodossaan sen, että Suomi jatkossakin edellyttää kotimaisilta sijoittajilta niin sanotun suoran omistuksen järjestelmän käyttöä. Selvityksen mukaan hallintarekisteröintikiellon ulottaminen Suomen ulkopuolelle on kuitenkin ongelmallista, sillä kielto rajoittaa EU:n perussopimusten turvaamien palveluiden ja pääomien vapaata liikkuvuutta.

Arvioidessaan tällaisten rajoitusten oikeutusta EU-tuomioistuin kiinnittää vakiintuneesti huomioita siihen, ovatko kansalliset rajoitukset 1) perusteltavissa yleiseen etuun liittyvillä pakottavilla syillä, 2) soveltuvia ja tehokkaita sekä 3) oikeasuhtaisia. Suhteellisuusvaatimus edellyttää, että rajoitukset eivät puutu EU:n perusvapauksiin enemmän kuin on tarpeen määritellyn päämäärän saavuttamiseksi.

Selvityksessä arvioidaan, että Suomen ulkopuolelle ulottuva hallintarekisteröintikielto ei todennäköisesti täyttäisi näitä vaatimuksia. Aikaisemman oikeuskäytännön perusteella voi pitää todennäköisenä, että EU-tuomioistuin pitäisi tämänkaltaista kieltoa perusvapauksien perusteettomana rajoituksena.

Muut toimet mahdollisia

Julkisuusperiaatteen tavoitteita voidaan kuitenkin selvityksen mukaan pyrkiä edistämään toimilla, jotka rajoittavat vähemmän EU:n perusvapauksia. Selvityshenkilö mainitsee mahdollisina esimerkkeinä tiettyjä vallankäyttäjiä koskevan läpinäkyvyyssääntelyn tai jo valmistelussa olevat verosääntelyn muutokset.

Selvityksessä arvioidaan lyhyesti myös muita mahdollisia keinoja julkisuusasteen ylläpitämiseksi, kuten uuden omistustietoja koskevan kyselyjärjestelmän perustamista.

Valtiovarainministeriö teetti selvityksen, koska eduskunta edellytti lausumassaan, että valtioneuvosto selvittää suoran omistuksen tasoisen omistustietojen julkisuuden turvaamista.

Pörssiyhtiöiden omistuksen julkisuus Suomessa: EU-oikeudellinen selvitys (på finska)

Eduskunnan lausuma

Lisätietoja:

Selvityshenkilö, apulaisprofessori Heikki Marjosola, puh. +44 7759 070796, h.l.marjosola(at)lse.ac.uk
Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale, puh. 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi