Hyppää sisältöön
Media

Strategiassa esitetään tavoitteet valtion alueelliselle läsnäololle

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 22.4.2020 9.59
Tiedote

Alueellistamisen uudistamisen strategia luovutettiin kuntaministeri Sirpa Paaterolle tänään. Strategiatyön pohjalta käynnistyy alueellistamislainsäädännön uudistaminen.

Strategiassa esitetään, että valtion läsnäolo alueilla perustuu vastaisuudessa entistä vahvemmin palvelujen ja viranomaisten tehtävien järjestämisen tarpeeseen. Valtion läsnäoloa tarkastellaan koko maan kattavasti, ja läsnäololla vahvistetaan alueiden elinvoimaa ja kokonaisturvallisuutta sekä valtion kilpailukykyä työnantajana.

”Strategiassa esitetään alueellistamisajattelua uudistettavaksi siten, että pelkästään valtion virastojen sijoittelun sijasta tarkastellaan laajemmin ihmisten palvelutarvetta ja viranomaisten läsnäoloa kaikkialla maassa. Olemassa olevien valtion työpaikkojen alueellistamisesta kuljetaan kohti paikkariippumatonta ja monipaikkaista työtä, jossa digitalisaation avulla mahdollisestaan työskentely ja asuminen entistä joustavammin kaikkialla Suomessa. Näin valtio voi toimia suunnannäyttäjänä työn tekemisen tapojen kehityksessä,” ministeri Paatero sanoo.

Strategian mukaan valtion alueellista läsnäoloa ohjattaisiin aikaisempaa pitkäjänteisemmin ja suunnitelmallisemmin.

”Strategiassa hahmotetaan uutta valtioneuvostotason toimintamallia, johon liitetään mukaan valtion toimipisteverkon ja palveluiden saatavuuden suunnittelu, ohjaus ja seuranta. Samalla nykyisen alueellistamisen koordinaatioryhmän roolia on tarkoitus muuttaa strategisemmaksi ja tehtäviä uudistaa siten, että koordinaatioryhmä toimii valtioneuvoston tukena alueellisen läsnäolon suunnitelman valmistelussa, ja seuraa sekä arvioi sen toteutumista,” finanssineuvos Anu Nousiainen toteaa.

Strategian pohjalta käynnistyy alueellistamislainsäädännön uudistustyö

Esitetyllä alueellisen läsnäolon mallilla pyritään vastaamaan entistä paremmin palveluiden tarpeeseen ja kehittämään viranomaistoiminnan tuloksellisuutta vahvistaen yhdenvertaisuutta ja perusoikeuksien toteutumista kaikkialla Suomessa.

Julkisen hallinnon toimijoiden yhteistyötä halutaan lisätä erityisesti yhteiskäyttöisten työtilojen, sekä yhteisten palvelupisteiden muodossa. Palveluiden monikanavaisuudella ohjataan kansalaisia käyttämään sähköisiä palveluita silloin, kun se on heille tarkoituksenmukaista samalla mahdollistaen perinteinen käyntiasiointi. Valtion aktiivinen kumppanuus alueiden kanssa vahvistaa paikallista elinvoimaa alueiden omiin vahvuuksiin nojautuen.

Strategia on laadittu alueellistamislainsäädännön uudistamistyön pohjaksi. Strategian tavoitteiden toteutumiseen kytkeytyy muita käynnissä olevia hankkeita, kuten valtion henkilöstöjohtamisen uudistusohjelma, toimitilaverkkoa ja asiakaspalveluverkkoa käsittelevä kehittämishanke ja valtion toimitilastrategia. Kokonaisuudessaan kaikki liittyvät julkisen hallinnon strategiaan ja toteuttavat hallitusohjelman tavoitetta ”Maailman paras julkinen hallinto”.

Lisätietoja:

kuntaministerin erityisavustaja Valtteri Aaltonen, puh.0295 160 996, valtteri.aaltonen(at)vm.fi.

finanssineuvos Anu Nousiainen, puh. 0295 530 326, anu.nousiainen(at)vm.fi

Strategia alueellistamisen uudistamisesta

Alueellistaminen