Hyppää sisältöön
Media

Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisi arvionsa hallituksen talouspolitiikasta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 26.1.2016 14.08
Uutinen

Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisee vuosittain riippumattoman arvionsa hallituksen harjoittamasta talouspolitiikasta. Tänä vuonna oli toisen arvion vuoro. Arviointineuvoston puheenjohtaja, professori Roope Uusitalo esitteli raportin tänään ja valtiovarainministeri Alexander Stubb käytti tilaisuudessa kommenttipuheenvuoron.

Valtiovarainministeri Stubb kiitti raportista ja totesi, että avointa talouspoliittista keskustelua tarvitaan jatkuvasti ja erityisesti suomalaisen tiedeyhteisön panos on tarpeen. Huolelliset analyysit, jotka perustuvat tieteen uusimpiin tuloksiin, ovat arvokkaita. Stubb totesi raportin sisältävän paljon hyödyllistä analyysiä ja aineksia jatkokeskustelulle.

Talouspolitiikan arviointineuvosto on hallituksen kanssa samaa mieltä siitä, että talouden tilanne on vakava ja käänteen tekeminen välttämätöntä.

”Hallitus on tarttunut toimeen määrätietoisesti. Käänne on tehtävä. Hallituksen linjan ydinkohdat voi tiivistää seuraavasti: talous tasapainoon ja lisää työtä Suomeen”, valtiovarainministeri Stubb totesi.

Arviointineuvoston näkemyksen mukaan hallituksen sopeutusaikataulu vaikuttaa olevan melko hyvin tasapainossa huomioiden sopeutuksen vaikutukset toisaalta taloudelliseen toimeliaisuuteen ja toisaalta vaatimukseen pienentää kestävyysvajetta. Tämä poikkeuksena aiempaan raporttiin, jossa neuvosto totesi sopeutuksen olevan liian voimakasta suhdannetilanteeseen nähden.

”Julkisen talouden sopeutus ja orastavan talouskasvun vaaliminen yhtä aikaa on haastavaa. Tähän arviointineuvosto kiinnittää huomiota aivan oikein ja olen tyytyväinen, että arviointineuvosto toteaa hallituksen olevan oikealla tiellä. Sopeutustoimet ovat aina väistämättömästi myös rakenteellisia uudistuksia, siksi niiden vaikutuksia pidemmällä aikavälillä mm. kasvuun tulisi huomioida ja suunnitella sopeutus niin, että toimet pienentävät talouden tulevaa kasvupotentiaalia mahdollisimman vähän”, ministeri Stubb sanoi.

Sopeutuksen lykkäämisellä hallitusohjelmaan esitettyyn aikatauluun verrattuna ei ole arviointineuvoston näkemyksen mukaan saavutettavissa merkittävää hyötyä. Näin arviointineuvosto ottaa skeptisen kannan silloin tällöin esitettyihin elvytysvaatimuksiin.

Valtiovarainministeri Alexander Stubbin mukaan tässä ollaan samoilla linjoilla: ”Koska Suomen alhaisen kasvun taustalla ovat työpanokseen ja tuottavuuteen liittyvät rakenteelliset ongelmat, elvytys ei tilanteeseemme auta. Kestävä kasvu syntyy vain yrityksissä syntyvien innovaatioiden ja tuottavuuden kautta. Emme yksinkertaisesti pääse mukaan kasvun imuun, mikäli emme onnistu parantamaan kilpailukykyämme ja lisäämään työn tarjontaa. Näihin teeseihin hallitus perustaa oman talouspolitiikan linjansa.”

Talouspolitiikan arviointineuvosto olisi taipuvainen tekemään hallitusta enemmän verosopeutusta - erityisesti kulutusverojen ja kiinteistöverojen osalta. Hallitus saa kuitenkin kiitosta siitä, että työn ja yrittäjyyden verotusta kevennetään ja vastaavasti lähes kustannusneutraalisti kiinteistö- ja haittaveroja korotetaan, jolloin verojärjestelmän kustannustehokkuus paranee.

”Julkisen talouden alijäämää pienentävät toimet vaikuttavat talouteen pitkällä aikavälillä hyvin eri tavalla kuin lyhyellä aikavälillä. Työhön ja yrittämiseen kohdistuvan verotuksen kiristäminen on erityisen haitallista talouden kasvulle pitkällä aikavälillä. Toisaalta säästöt, jotka pienentävät verotuksen kiristämispainetta tulevaisuudessa, voivat parhaimmillaan tukea kulutusta, investointeja ja talouden kasvua.

Hallituksen veropolitiikan linja on kirkas: verotuksen painopistettä siirretään työn ja yrittäjyyden verotuksesta kulutuksen verotukseen. Myös sote-uudistuksen rahoituslinjaukset toteutetaan siten, ettei kenenkään työn verotus kiristy. Lisäksi työn verotuksen merkittävään lisäkeventämiseen on varattu vielä mahdollisuus, jos kilpailukykypaketti toivottuine julkisen talouden vaikutuksineen saadaan aikaan”, valtiovarainministeri Stubb muistutti.

Alexander Stubb Talouspolitiikka