Hyppää sisältöön
Media

Tarasti esittää suuria muutoksia aluehallintoon

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 26.1.2016 9.00
Tiedote

Ministeri Lauri Tarasti luovutti selvityksensä koskien valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovitusta tiistaina 26. tammikuuta kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle.

Tiedotteen viimeistä lausetta päivitetty 27.1.

Lauri Tarastin tehtävänä oli selvittää maakuntien liittojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) tehtävien siirto sekä pelastustoiminnan ja ympäristöterveydenhuollon järjestäminen tulevassa aluehallintouudistuksessa. Tarasti antoi ministeri Vehviläiselle ehdotuksensa hallituksen linjaukseksi asian jatkovalmistelusta. Selvitys ei koske sosiaali- ja terveyspalveluja eikä rahoitusjärjestelyjä.

Maakunta, maakuntavaltuusto, -hallitus ja –virasto nimet käyttöön

Selvityksen lähtökohtana oli selkeä ja rakenteeltaan yhdenmukainen aluehallinto, jossa asiakaslähtöisyyttä pidetään tärkeänä. Käyttöön otetaan nimet maakunta, maakuntavaltuusto, maakuntahallitus ja maakuntavirasto. Siirtyvät tehtävät jaetaan laatunsa mukaan toisaalta valtiolle ja toisaalta maakunnille kuuluviin.

Maakuntavaltuustoilla ja maakuntahallituksilla on pääsääntöisesti samat tehtävät kaikissa maakunnissa. Sen sijaan maakuntavirastojen tehtävät ovat keskenään erilaisia, koska resursseja ja asiantuntemusta ei ole mahdollista jakaa kaikille 18 maakunnalle. Tehtäviä kootaan yhteen, viiteen, kahteentoista ja kahdeksaantoista maakuntaan pyrkien seuraamaan sosiaali- ja terveyspalveluissa tehtäviä aluejakoja.

Maakunnissa tehtävät jaetaan hoidettaviksi siten, että poliittista harkintaa vaativat tehtävät ratkaistaan pääsääntöisesti maakuntavaltuustossa tai vähemmän tärkeissä asioissa maakuntahallituksessa. Muut, pääosin vain lain soveltamista tarkoittavat asiat, ratkaistaan maakuntavirastossa viranhaltijapäätöksin. Tämä on seurausta siirtyvien päätösten valtavasta lukumäärästä. Hallinnon selkeyden, yhdenmukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden vuoksi muita päätöksentekijöitä ei maakunnissa ole. Valmistelutoimielimiä voidaan vapaasti perustaa.

ELY-keskusten valtiolle jäävät tehtävät pääosin aluehallintovirastoille

ELY-keskuksista valtiolle jääviä tehtäviä varten ei perusteta uusia virastoja, vaan tehtävät siirretään pääosin aluehallintovirastoille, joista yksi nimetään pääaluehallintovirastoksi. Aluehallintovirastojen toimivalta muutetaan valtakunnalliseksi ja pääaluehallintovirasto määrää työnjaosta ja resurssien käytöstä.

Suuri määrä tehtäviä siirretään maakuntiin

Elinkeinoelämän kannalta tärkeiden yritys- ja työvoimapalvelujen (nykyiset TE-toimistot) järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, jotka voivat osoittaa palvelujen tuottajiksi suuria kuntia, kaupunkiseutuja, yksityisiä tahoja tai järjestää palvelut itse. Erilaisten rahastojen hallintoa siirretään maakuntien päätösvaltaan. Myös rakennusvalvonnan järjestämisvastuu siirtyy maakuntiin, mutta kunnat voivat ilmoittaa hoitavansa rakennusvalvonnan itse.

Maatalous- ja maaseutuhallinto yksinkertaistuu siirtämällä tehtävät kunnista ja ELY-keskuksista pääosin maakuntien hoidettavaksi. Myös kuntien ja aluehallintovirastojen ympäristöterveydenhuollon tehtävät kootaan maakuntiin. Sosiaali- ja terveysministeriön alalla terveydensuojelun ja tupakkavalvonnan järjestämisvastuu siirtyy maakuntiin, mutta kunnat voivat ilmoittaa hoitavansa nämä tehtävät itse. ELY-keskuksille kuuluvat ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojelutehtävät siirtyvät eräin poikkeuksin aluehallintovirastoille, mutta ympäristönsuojelulain uudistamista jatketaan mukaan lukien luvituksen ennakkoneuvottelumenettely.

Pelastustoiminnan tehtävät siirretään maakunnille ja pelastuslaitosten lukumääräksi tulee kaksitoista. Pelastusasemat jatkavat nykyisellään. Maankäyttö- ja rakennuslakiin tänäänkin perustuva pääkaupunkiseudun yhteinen yleiskaava toteutetaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kesken. Liikenteen tehtävien siirtoa ELY-keskuksista selvitetään liikennekaaren valmistelun yhteydessä tänä keväänä.

Lisätietoja:

Selvityshenkilö, ministeri Lauri Tarasti, puh. 050 5687 300

Ministeri Vehviläisen erityisavustaja Sami Miettinen puh. 046 923 4695

Anu Vehviläinen Hallintopolitiikka Kunta-asiat aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit