Hyppää sisältöön
Media

Tiedonhallinnan lakiuudistus avoimella valmistelulla

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 22.11.2016 15.06
Tiedote

Valtiovarainministeriö on asettanut tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämistä selvittävän työryhmän. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa on asetettu tavoite, jonka mukaan julkinen hallinto sitoutuu kysymään samaa tietoa kansalaisilta ja yrityksiltä vain kerran.

Tarkoitus on säätää uusi tiedonhallintaa koskeva yleislaki siten, että se tulee voimaan maaliskuussa 2018. Tiedonhallinnan lainsäädännön valmistelu toteutetaan mahdollisimman avoimesti. 

- Valmisteluprosessin läpinäkyvyyttä lisätään. Tarkoituksena on käydä eri sidosryhmien kanssa avointa keskustelua tiedonhallinnan asiakysymyksistä valmisteluprosessin ajan, sanoo työryhmän nimittänyt Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeesta vastaava kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Tiedonhallinnan lainsäädännön uudistamisen tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen julkisissa palveluissa.

Julkisen hallinnon kustannusten alentaminen ja toiminnan tehostaminen edellyttävät, että tietoja voidaan hyödyntää monipuolisesti, tehokkaasti sekä mahdollisimman avoimesti ja laajasti. Asiakaslähtöisessä digitaalisessa toimintamallissa keskeistä on tiedon hyödyntäminen. Tämä edellyttää selkeää lainsäädäntöä. Yhtenäiset toimintatavat ja tietojen käyttö organisaatiorajojen välillä on varmistettava ajantasaisella lainsäädännöllä ja ohjauksella. Tietojen yhteensovituksella on keskeinen merkitys muun muassa sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamisessa.

Työryhmän tehtävänä on selvittää:

  • julkisen hallinnon tiedonhallintaa ja tietojen luovuttamista koskevan sääntelyn ja tiedonhallintakäytäntöjen nykytila ja kehittämistarpeet
  • onko eri hallinnonaloilla syntynyt julkisuuslain kanssa tarpeetonta tai päällekkäistä erityislainsäädäntöä salassapidosta,
  • julkisen hallinnon rekisterin laajemmista hyödyntämismahdollisuuksista ja rekisteröinnin tarpeista ja
  • laatia ehdotus lainsäädännön kehittämiseksi siten, että tiedonhallinnan lainsäädäntöä koskeva hallituksen esitys voidaan antaa kevätistuntokaudella 2017.

Tiedonhallinnan lainsäädännön uudistaminen on olennainen osa julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Lainsäädäntötyöryhmän työ liittyy myös oikeusministeriön valmistelemaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kansallisen toimeenpanon toteutukseen sekä hallituksen säädösten sujuvoittamista koskevaan kärkihankkeeseen. Yleislain säätämisen lisäksi eri hallinnon alojen erillislainsäädännöstä on purettava esteitä olemassa olevan tiedon hyödyntämiselle. 

Asettamispäätös

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara (työryhmän puheenjohtaja), puh. 02955 30023, sami.kivivasara(at)vm.fi
Ministeri Vehviläisen erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 02955 30216

Anu Vehviläinen Julkisen hallinnon ICT kärkihankkeet