Hyppää sisältöön
Media

Tiedonhallintalain suosituksista pyydetään palautetta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2019 10.08
Tiedote

Uusi julkisen hallinnon tiedonhallintalaki tulee voimaan vuoden 2020 alusta. Valtiovarainministeriö pyytää nyt palautetta työryhmätyönä valmistelluista luonnoksista tiedonhallintalain täytäntöönpanoa tukeviksi suosituksiksi. Suositukset tulee antamaan tiedonhallintalain nojalla perustettava tiedonhallintalautakunta vuoden 2020 alkupuolella.

Tiedonhallintalakiin on koottu ja yhtenäistetty sääntelyä muun muassa julkisuuslaista, arkistolaista, asiointilaista ja tietohallintolaista. Lainsäädännön uudistamisella varmistetaan, että tietoja hyödynnetään julkisissa palveluissa yhdenmukaisesti, laadukkaasti ja tietoturvallisesti.

Lain täytäntöönpano on kaikkien viranomaisten tehtävä, jota ohjataan ja tuetaan suunnitelmallisesti.
Tiedonhallintalain täytäntöönpanoa tukevien suositusten tarkoituksena on opastaa viranomaisia täyttämään tiedonhallintalaissa säädetyt tiedonhallinnan kuvausvaatimukset ja vahvistaa näin tiedonhallintalain vaikuttavuutta.

Valtiovarainministeriö lähetti suositukset palautekierrokselle 7.11. Palautetta pyydetään antamaan viimeistään keskiviikkona 4. joulukuuta. Palautepyyntö ja suositukset on julkaistu Lausuntopalvelu.fissä.

Suositukset muun muassa muutosvaikutusarviointiin ovat tulossa palautekierrokselle loppuvuodesta 2019.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Suvi Remes, puh. 0295 530 03, suvi.remes(at)vm.fi (tiedonhallintamalli)
Tietohallintoneuvos Tuija Kuusisto,puh.  0295 530 121, tuija.kuusisto(at)vm.fi (tietoturvallisuus sekä tekniset rajapinnat ja katseluyhteydet)
Tietovirta-asiantuntija Suvi Metsärinta-Lehmusvaara, puh. 0295 530 425. suvi.metsarinta-lehmusvaara(at)vm.fi (asiakirjajulkisuuskuvaus)