Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä valmistelee luottolaitos- ja kriisinratkaisulainsäädännön tarkistamista

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.7.2019 12.28
Tiedote

Valmisteltavien lainmuutosten tavoitteena on parantaa pankkien kykyä sietää häiriöitä. Suomi panee muutoksilla täytäntöön niin sanotun EU:n pankkipaketin.

EU hyväksyi toukokuussa pankkipaketin, jolla muutettiin EU:n luottolaitosdirektiiviä, vakavaraisuusasetusta sekä kriisinratkaisudirektiiviä ja -asetusta. Paketin tavoitteena on pankkien häiriönsietokyvyn parantaminen osana EU:n pankkiunionin viimeistelyä. Muutosten taustalla on myös Baselin pankkivalvontakomitean antamien standardien saattaminen osaksi EU:n lainsäädäntöä.

EU-lainsäännöstä johtuvien muutosten ohella työryhmä valmistelee muut tarpeelliset muutokset luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisusääntelyyn.

Työryhmässä on edustajat valtiovarainministeriöstä, Suomen Pankista, Finanssivalvonnasta, Rahoitusvakausvirastosta ja Finanssiala ry:stä.

Työryhmän toimikausi alkaa 1. syyskuuta 2019 ja päättyy 15. kesäkuuta 2020.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2020.

Asettamispäätös ja muut asiakirjat (hankesivut)

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja, finanssineuvos Miki Kuusinen, 02955 30339, miki.kuusinen(at)vm.fi