Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmätyö digipalveluiden tiekartasta valmistunut

Finansministeriet
20.6.2017 11.00
Tiedote
Anu Vehviläinen.

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta on valmistunut ja julkistettu. Työryhmä valmisteli hallitukselle myös linjausesitykset digitaalisuuden ensijaisuudesta sekä teki esiselvityksen lainsäädännön muutostarpeista.

Julkisten palveluiden digitalisaatiosta vastaavan kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen asettama tiekarttatyöryhmä sai aikataulussa valmiiksi esityksensä henkilöasiakkaiden tai yritysten tarvitsemasta julkisen hallinnon palvelusta, joissa digitaalinen asiointikanava on jatkossa tavoitteellisesti ensisijainen.

Tiekarttatyön tavoitteena on antaa julkiselle hallinnolle nykyistä vahvempi selkänoja satsata helppokäyttöisten, laadukkaiden ja tietoturvallisten digipalvelujen tarjontaan.

"Kiitän työryhmää valmistelusta. Ihmisillä ja yrityksillä on oikeus hyviin ja toimiviin digipalveluihin. Tiekartan palveluissa on täysi valmius tarjota asiakkaalle ensisijaisesti sähköistä palvelua", korostaa ministeri Vehviläinen.

Työryhmälle asetettu sadan palvelun tavoite ylitettiin, sillä digipalveluja saatiin tiekartalle kokoon 112 kappaletta. Listatut palvelut ovat sellaisia, jotka ovat pääosin jo nyt henkilöasiakkaiden tai yritysten käytössä.

"Erityisen iloinen olen siitä, että palveluita tiekartalle tarjonneet viranomaiset ovat tehneet omissa organisaatioissaan strategisen johtotason päätöksen digitaalisuuteen panostamisesta. Myös kunnat ovat palveluntuottajan roolissa mukana monissa tiekartan palveluissa", sanoo ministeri Vehviläinen.

Hallitukselle linjausesityksiä ensisijaisuudesta

Tiekartan toimeenpanoa varten työryhmä valmisteli myös linjausesitykset siitä, mitä ensisijaisuus tarkoittaa niin hallinnon kuin sen asiakkaan kannalta.

Työryhmä ehdottaa viranomaisille pääsääntöistä velvollisuutta tarjota ihmisille ja yrityksille saavutettavia digipalveluja ja digitaalista asiakasviestintää. Yrityksille, yhteisöille ja niihin rinnastuville tahoille näiden palvelujen käyttö olisi lähtökohtaisesti velvoittavaa, mutta velvoittaminen saattaa edellyttää muutoksia erityislainsäädäntöön.

Edellä mainitut linjaukset sekä kansalaisten sitouttaminen käyttämään julkisen hallinnon digitaalisia palveluja edellyttävät ennen kaikkea yleislainsäädännön muutoksia sekä erityissääntelyn purkua.

Digipalveluihin panostamisesta huolimatta kaikille tulee taata palvelu heidän tarpeidensa mukaisesti, työryhmä painottaa. Vaihtoehtona itsenäiselle digipalvelun käytölle tulisi olla toisen puolesta asiointi valtuutuksella tai se, että virkailija auttaa asiakasta palvelun käytössä, tai perinteinen paperilla tai suullisesti asiointi, jolloin tiedon vieminen digitaaliseen muotoon jää viranomaisen tehtäväksi.

Lainsäädännön muutostarpeista esiselvitys

Tiekarttatyöryhmässä tehtiin lisäksi lainsäädännön ja toimintatapojen muutostarpeiden esiselvitys. Säädöksiä ja toimintatapoja tulee uudistaa, jotta digipalvelujen käyttäminen olisi kaikille mahdollista ja sujuvaa. 

Tarkoituksena on, että toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmä käsittelee kesän aikana tiekartan sisältöä, linjausesityksiä digitaalisuuden ensijaisuudesta sekä esiselvitystä lainsäädännön muutostarpeista. Kokonaisuus viedään syksyllä hallituksen strategiaistuntoon käsiteltäväksi ja linjattavaksi.

Tiekartta palveluineen ja muut työryhmän esitykset julkistettiin 20.6. Tilaisuuden avasi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen. Tiekartan laatiminen ja toimeenpano on osa hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta. Tiekarttatyön rinnalla valtiovarainministeriössä on käynnissä AUTA-hanke, joka luo kokeilujen avulla toimintamallia digipalvelujen käytön tukeen, sekä Digi arkeen -neuvottelukunta, joka edistää kaikkien yhdenvertaista mahdollisuutta käyttää julkisia palveluja.

Sähköisten palvelujen tiekartalle valitut 112 palvelua 2017–2021

Verkkotallenne julkistustilaisuudesta 20.6.2017

Lisätietoja:

Tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö Maria Nikkilä, puh 029 553 0514, maria.nikkila(at)vm.fi
Työryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi, puh. 029 553 0010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi
Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto, puh. 029 553 0515, eeva.lantto(at)vm.fi
Ministerin erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 029 553 0216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Kärkihankkeet Offentliga förvaltningens ICT spetsprojekt