Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uudistetulle digipalvelujen tiekartalle 224 asiointipalvelua

Valtiovarainministeriö
20.3.2019 14.28
Tiedote
Digi ekaksi -seminaari.

Digi ekaksi -seminaarissa 20.3. julkaistiin uusi digitaalisten asiointipalvelujen tiekartta vuosille 2019-2023. Tiekartta on julkisen hallinnon yhteinen tahdonilmaus palvella ja toimia ensisijaisesti digitaalisesti, tehdä digipalveluja tunnetuksi ja vastata 1.4.2019 voimaan tulevan lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta vaatimuksiin.

Digipalvelujen tiekartalle useita uusia digipalveluja

Edellisen kerran digipalvelujen tiekartta tehtiin vuonna 2017, jolloin tiekartalle saatiin 112 palvelua. Tammikuussa 2019 tehty kysely kasvatti tiekartan sisältöä 224 digitaaliseen asiointipalveluun 40 viranomaiselta. Näistä 162 palvelua on käytössä, ja 62 kehitteillä.

Uusia henkilöasiakkaiden digipalveluja tiekartalla ovat esimerkiksi alokaskysely, ajoneuvon veropalvelut, vesi- ja ympäristölupa ja matkustusilmoitus. Elinkeinotoimintaa harjoittaville uusia ovat esimerkiksi patentin asiointipalvelut, tuontitullaus ja kemikaalitietojen hallinta. Jatkossa voimme digipalvelun avulla kartoittaa osaamistamme, ilmoittaa rahanpesuepäilystä tai saada chattirobotilta tietoa vanhempainpäivärahasta.

Tiekarttakyselyllä selvitettiin palvelujen käyttöastetta ja niiden linkittymistä eri elämän- tai liiketoimintatapahtumiin. Tuloksista käy ilmi, että viranomaiset seuraavat heikosti palvelujensa kanavajakaumaa ja käyttömääriä. Sähköisen asiointikanavan käyttöaste ilmoitettiin vain 77 palvelussa, kun kokonaisuudessaan käytössä olevia palveluja oli 162 kpl.

Asiakkaita tulee rohkaista ja ohjata hyödyntämään sähköisiä asiointipalveluita

Tiekartan julkistamisen lisäksi neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi ja hankepäällikkö Petteri Ohvo kertoivat sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatavat -työryhmän esityksistä sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen yhtenäisiksi toimintatavoiksi ja elinkeinotoimintaa harjoittavien velvoittamisesta julkisten digipalvelujen käyttöön. Lisäksi kerrottiin digitaalisten asiointipalvelujen laatu -työskentelyryhmän määrittelemistä keinoista kehittää hyvä digipalvelujen käyttökokemus.

Laadituilla toimintatavoilla yhdenmukaistetaan Viestit-palvelun ja asiointipalveluiden toimintaa sekä asiakkaan että palvelutuottajan kannalta. Asiakkaita tulee rohkaista ja vahvemmin ohjata hyödyntämään sähköisiä asiointipalveluita. Palvelujen hyvä käyttökokemus vahvistaa asiakkaiden halua käyttää digipalveluja uudestaankin.

Palvelut elinkeinotoimintaa harjoittaville digitaalisiksi vuoden 2022 loppuun mennessä

Sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatavat -työryhmä ehdottaa elinkeinotoimintaa harjoittavien velvoittamiseen vuosien 2019-2022 välistä siirtymäaikaa. Velvoittaminen edellyttäisi viranomaisilta siirtymäsuunnittelun laatimisen 30.6.2020 mennessä ja palveluiden asiakastarpeiden mukaisen toteutuksen 2022 loppuun mennessä.

Tilaisuuteen osallistui paikan päällä n. 70 henkilöä, ja verkkolähetystä seurasi n. 160 henkilöä.

Digitaalisten asiointipalvelujen tiekartta vuosille 2019-2023

Sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatavat -työryhmän materiaalit

Digitaalisten palveluiden laatu -työryhmän materiaalit

Lisätietoa Digi ekaksi -seminaarista

Tallenne seminaarista

Lisätietoja:

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies, puh. 0295530208, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi

Petteri Ohvo, hankepäällikkö, puh. 0295 530 094, petteri.ohvo(at)vm.fi

Tavoitteenamme on varmistaa, että Suomessa on toimivat julkiset palvelut, hyvä hallinto ja että saamme elää kestävässä ja vakaassa yhteiskunnassa.

Digitalisoituminen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT