Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtiovarainministeriö aloittaa kuntien tilannekuvan valmistelun

Valtiovarainministeriö
2.10.2019 10.05
Tiedote

Kuntien tilannekuvassa kootaan yhteen kuntien palvelujen nykytilaa, väestökehitystä, elinvoimaa ja kuntien taloudellisia ja muita edellytyksiä koskevat tiedot. Osana tilannekuvaa laaditaan myös kuntakohtaiset painelaskelmat kunnan talouden kehityksestä lähivuosina.

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaan kuntien tilanteesta laaditaan kokonaisvaltainen tuoreimpiin tietoihin pohjautuva arviointi syksyllä 2019. Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero on asettanut 1.10.2019 kuntien tilannekuva -hankkeelle projekti- ja seurantaryhmän.

Suomen kunnat eroavat kooltaan, olosuhteiltaan ja kantokyvyltään merkittävästi toisistaan. Viime vuosina väestörakenteen erot kuntien välillä ovat kasvaneet ja kiihdyttäneet entisestään kuntien eriytymiskehitystä. Väestönkehitys vaikuttaa voimakkaasti niin kuntien taloudelliseen kantokykyyn, elinvoimaan kuin mahdollisuuksiin järjestää palveluita. Muutokset nostavatkin esiin kysymykset kansalaisten lakisääteisten palveluiden ja niiden rahoituksen turvaamisesta sekä julkisten varojen tehokkaasta käytöstä. Koska kuntakentän haasteet ovat hyvin moninaisia, kuntien tulevaisuuden näkymistä on perustelua tehdä kokonaisvaltainen, tuoreimpiin väestöennusteisiin, tilastoihin sekä tutkimustietoon ja selvityksiin perustuva yhtenäinen kansallinen tilannekuva-arvio.

Hankkeen tavoitteena on muodostaa kokonaiskäsitys kuntien tilanteesta ja lähivuosien kehitysnäkymistä hallituksen päätöksenteon perustaksi sekä tuottaa ajantasainen ja riittävä tietoperusta avoimesti kaikkien saataville. Tietopohjan avaamisella halutaan tukea julkista keskustelua moninaisen kuntakentän kehityksen suunnista niin kunnissa kuin valtakunnallisella tasollakin.

Tilannekuvan valmistelu etenee vaiheittain ja työn ensimmäisiä tuloksia on tarkoitus julkaista alkuvuodesta 2020. Valmistelutyötä tehdään valtiovarainministeriön johdolla yhteistyössä ministeriöiden, kuntien sekä kunta-alan toimijoiden kanssa.

Kuntien tilannekuva -hankkeen projekti- ja seurantaryhmän asettamispäätös

Lisätietoja:

Sirpa Paateron erityisavustaja Minna Salminen, puh. 02955 30273, minna.salminen(at)vm.fi
Finanssineuvos Tanja Rantanen, puh. 02955 30338, tanja.rantanen(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Jussi Lammassaari, puh. 02955 30060, jussi.lammassaari(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT Kunta-asiat Sirpa Paatero