Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lausuntopyyntö
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja kuntalain muuttamisesta

Finansministeriet
5.10.2018 15.03
Tiedote

Valtiovarainministeriö lähetti 5. lokakuuta lausunnoille kuntalain muuttamista koskevan hallituksen esityksen luonnoksen, jolla tarkennettaisiin erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksiä.

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevalle kunnalle voidaan käynnistää niin sanottu arviointimenettely, jossa selvitetään kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut. Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Esityksen tavoitteena on muuttaa kuntalakia niin, että arviointimenettelyn edellytykset kuvaisivat entistä paremmin kunnan rahoituksen riittävyyttä. Tarkoituksena on, että kuntien erityisen vaikean taloudellisen aseman määrittely on oikeudenmukainen ja luotettava ja että se kannustaa kuntia pitkällä aikavälillä taloudellisesti kestäviin ratkaisuihin.

Lakimuutoksen myötä menettelyn arviointikriteerit ja niissä käytettävät tunnusluvut kuvaisivat kunnan taloutta eri näkökulmista. Tunnuslukujen raja-arvoja muutettaisiin niin, että tunnusluvut täyttyisivät vain taloudeltaan kaikkein heikoimmissa kunnissa.

Esityksessä ehdotetaan esimerkiksi, että kunnan suhteellista velkaantuneisuutta kuvaava tunnusluku korvataan kunnan lainanhoitokykyä kuvaavalla konsernitilinpäätöksen laskennallisella lainanhoitokatteella. Negatiivinen vuosikate puolestaan korvattaisiin tunnusluvulla, jolla verrataan konsernituloslaskelman vuosikatetta poistoihin ja arvonalennuksiin. Kunnan tuloveroprosentin tasoa koskevaa raja-arvoa nostettaisiin ja kunnan lainamäärän lisäksi huomioitaisiin kunnan vuokravastuut niitä kuvaavassa tunnusluvussa.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että kuntalain osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskevaa pykälää muutetaan niin, että kunnassa eri syistä säännöllisesti oleskelevien henkilöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet vahvistuvat. Näin laissa huomioidaan niin sanottu monipaikkaisuus.

Lausuntoaika päättyy 21. marraskuuta. Lausuntopyyntö ja hallituksen esityksen luonnos ovat saatavilla lausuntopalvelu.fi-sivustolla.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Pasi Leppänen, puh. 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi
Lainsäädäntöneuvos Mervi Kuittinen, puh. 02955 30455, mervi.kuittinen(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Markku Mölläri, puh. 02955 30281, markku.mollari(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen, puh. 02955 30389, vesa.lappalainen(at)vm.fi
 

Kommunärenden