Hyppää sisältöön
Media

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen täydentämiseksi

finansministeriet
Julkaisuajankohta 10.3.2017 11.51
Tiedote

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja esitysluonnoksesta, jossa ehdotetaan täydennettäväksi maakuntien rahoituksesta 2.3.2017 annettua lakiehdotusta siten, että maakuntien rahoitusjärjestelmää voitaisiin käsitellä kokonaisuutena kaikkien maakunnan vastuulle siirtyvien tehtävien rahoituksen osalta. Ministeriö lähetti luonnokset lausuntokierrokselle 10.3.2017.

Annettuun hallituksen esitykseen sisältyy ehdotus maakuntalaiksi, jossa on ehdotettu säädettäväksi myös muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtymisestä maakunnalle. Tällaisia tehtäviä ovat aluekehittämisen ja rakennerahastotoiminnan, elinkeinojen edistämisen, alueiden käytön ohjauksen ja suunnittelun, maatalous- ja viljelijäntukihallinnon, maatalous- ja turkistarhayrittäjien lomituksen, vesivarojen käytön ja hoidon, vesien- ja merenhoidon, rakentamisen ohjauksen, kulttuuriympäristön hoidon, maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisen, ympäristötiedon tuottamisen ja jakamisen tehtävät sekä maakunnille lain perusteella annettavat muut alueelliset palvelut. Näiden tehtävien rahoitusta koskevat ehdotukset sisältyvät nyt käsiteltävänä olevaan esitysluonnokseen.

Lakiluonnoksen rahoituslaskelmat perustuvat vuoden 2017 tasoon ja kuvaavat tuoreinta mahdollista arviota maakuntien tulevasta rahoituksesta. Maakunnittaiset tulokset ovat kuitenkin herkkiä muutoksille päivitysten yhteydessä ja laskelmia tullaan siksi päivittämään ennen lopullisia vuoden 2019 rahoituslaskelmia.

Myös voimaanpanolakia esitetään täydennettäväksi

Lisäksi esitysluonnoksessa ehdotetaan täydennettäväksi maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta annettavaksi ehdotettua lakia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitiloihin myönnettyjä valtionavustuksia koskevalla pykälällä. Voimaanpanolakiin esitettävällä säännöksellä varmistettaisiin, että uudistuksen toimeenpanon seurauksena kunnilta tai kuntayhtymiltä ei ryhdytä perimään takaisin sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen toimitiloihin myönnettyjä valtionavustuksia, jos toimitilan käyttötarkoituksen, hallinnan tai omistusoikeuden muutos tai jääminen kokonaan pois käytöstä ei johdu kunnan tai kuntayhtymän vaikutusmahdollisuuksien piirissä olevasta syystä, vaan nimenomaan uudistuksen toimeenpanosta.

Lausuntopyyntö liitteineen (hallituksen esitys 15/2017) on saatavilla suomen ja ruotsin kielellä sote- ja maakuntauudistuksen verkkosivuilla (alueuudistus.fi/lausuntopyynnot). Lakiluonnoksen rahoituslaskelmat on julkaistu suomeksi alueuudistus.fi/maakuntien-rahoitus-ja-ohjaus –sivulla.

Lisätietoja:

Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti (STM), puh. 0295 163 012
Neuvotteleva virkamies Virpi Vuorinen (VM), puh. 0295 530 557

Förvaltningspolitiken Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit