Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallintarekisteröinti
Valtiovarainministeriö valmistelee täydentävää lainsäädäntöä talousvaliokunnan lausumien pohjalta

Finansministeriet
2.5.2017 13.32
Tiedote

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt toimet tiedonsaannin turvaamiseksi hallintarekisteröidyistä osakkeista, kuten eduskunnan talousvaliokunta on edellyttänyt.

Eduskunnan talousvaliokunta antoi 27. huhtikuuta mietintönsä EU:n arvopaperikeskusasetuksen täytäntöönpanoa koskevasta hallituksen esityksestä. Mietinnössä valiokunta esittää eduskunnan hyväksyttäväksi kolme lausumaa.

”Olemme jo aloittaneet toimet valiokunnan lausumien pohjalta”, sanoo valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki.

Lähdeverotus auttaisi tiedonsaannissa

Ensimmäinen talousvaliokunnan lausumista koskee lähdeverotuksen muutosta. Valtiovarainministeriö on alkanut valmistella lausuman mukaista lainsäädäntöä. Muutoksilla turvataan se, että veroviranomaiset saavat kattavasti tietoa osingoista, joita suomalaiset saavat hallintarekisteröidyistä osakkeista. Jos osingon lopullista saajaa ei tunnisteta, häneltä peritään riittävän korkea lähdevero.

Omistusten julkisuutta selvitetään lisää

Toinen valiokunnan lausuma koskee omistustietojen julkisuutta. Valtiovarainministeriö selvittää, miten voitaisiin turvata suoran omistuksen tasoinen omistustietojen julkisuus. Ministeriö selvitti asiaa jo hallituksen esityksen valmistelun aikana, ja selvitys jatkuu valiokunnan esityksen mukaisesti.

EU-sääntely on vapauttanut rahoitusmarkkinoilla toimivien pankkien ja sijoituspalveluyritysten välisen kilpailun, joten suomalainen sijoittaja voi käyttää myös ulkomaisia palveluntarjoajia. Suomalainen sijoittaja voi jo nykyään omistaa ulkomaisen pörssiyhtiön osakkeita ulkomaisen hallintarekisterin kautta.

Rajoituksia omistustietojen julkisuudelle asettaa myös arvopaperikeskuksia koskeva EU-asetus, joka sallii pörssiyhtiölle oikeuden valita myös toisessa EU-maassa toimiva arvopaperikeskus.

”Se, että suomalaisia sijoittajia estettäisiin Suomen lainsäädännöllä säilyttämästä osakkeita ulkomaisessa arvopaperikeskuksessa, jossa vain hallintarekisteröinti on mahdollista, olisi huomattavan ongelmallista asetukseen liittyvän tulkintariskin kannalta”, sanoo lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen oikeusministeriöstä.

Oikeusministeriö selvittää hallinnollisia seuraamuksia

Kolmas valiokunnan lausuma koskee hallinnollisia seuraamuksia. Mietinnön mukaan valtioneuvoston tulisi selvittää finanssialan kansalliseen harkintaan perustuvaa seuraamussäännöstön kokonaisuutta ja tehdä asiasta talousvaliokunnalle selvitys.

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lakia rangaistusluonteisista hallinnollisista seuraamuksista. Parhaillaan on käynnissä pohjoismainen tutkimushanke hallinnollisten seuraamusten käytöstä. Valtiovarainministeriön on tarkoitus hyödyntää selvityksessään oikeusministeriön työryhmän työtä. Työryhmän toimikausi päättyy elokuun 2018 lopussa.

Mistä hallituksen esityksessä on kyse?

Hallituksen esitys ei sisällä hallintarekisteröinnin laajentamista. Hallintarekisteröinti ulkomailla voi jo nykyisin olla mahdollista joissain tapauksissa EU-sääntelyn perusteella. Hallituksen esitys ei muuta tätä suuntaan tai toiseen.

Lainsäädäntömuutokset ovat välttämättömiä, jotta Suomessa jo nyt toimiva arvopaperikeskus voi hakea toimilupaa ja viranomaisilla on valtuudet se käsitellä.

Talousvaliokunnan mietintö

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Armi Taipale, puh. 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Annina Tanhuanpää,puh. 02955 30485, annina.tanhuanpaa(at)vm.fi