Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtiovarainministeri Petteri Orpo:
Valtiovarainministerit näyttävät suuntaa ilmastotalkoissa

Valtiovarainministeriö
20.2.2019 8.38
Kolumni
Petteri Orpo.

Voimme hillitä ilmastonmuutosta, kun työskentelemme yhdessä eri maiden valtiovarainministereiden kanssa. Yhteistyömme tavoitteena on saada talouspolitiikan välineet mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Kansainvälisen ilmastopaneelin lokakuinen raportti muistutti meitä jälleen siitä, että päästöjä on vähennettävä enemmän ja nopeammin kaikkialla. Muutos on mahdollinen, jos teemme oikeita ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Tässä työssä valtiovarainministereillä on keskeinen rooli.

Veroista ja valtioiden budjeteista pitää tehdä työkalu, jolla edistetään ympäristölle ja taloudelle kestäviä valintoja.

Ensimmäinen asia on, että pannaan maksamaan ne, jotka saastuttavat: hinta hiilelle, jätteille sekä ympäristöä ja ilmastoa pilaavalle toiminnalle. Suomessa olemme jo tehneet tätä.

Toinen asia on kestävän kehityksen budjetointi, jonka Suomi käynnisti aloitteestani toissa vuonna. Miten yhteiset eurot edistävät tai haittaavat kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista? Kun tiedämme, missä eurot menevät hyvään tai huonoon tarkoitukseen, pystymme tekemään oikeita politiikkavalintoja. Jos saisimme kaikki maailman valtiovarainministeriöt tekemään samalla tavalla, voisimme saada aikaan paljon.

Asiantuntijat kokoontuvat Helsingissä

Olen pitänyt vuoden ajan kansainvälisillä foorumeilla esillä valtiovarainministereiden roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Vaikuttamiselle avautui poikkeuksellinen mahdollisuus viime lokakuussa, kun Suomi toimi puheenjohtajana Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston vuosikokouksessa Balilla.

Ilmoittauduin vapaaehtoiseksi puheenjohtamaan valtiovarainministerien yhteenliittymää, jonka tarkoitus on tiivistää ministereiden ja ministeriöiden yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Yhteenliittymän toiseksi puheenjohtajaksi tarjoutui Chilen valtiovarainministeri Felipe Larraín Bascuñán.

Kutsuimme yhdessä valtiovarainministeriöiden ilmastoasiantuntijoita Helsinkiin valmistelemaan yhteenliittymän tavoitteita ja työohjelmaa 21.–22. helmikuuta.

Kokoukseen saapuu osallistujia 18 maasta eri puolilta maailmaa: Etelä-Amerikasta, Pohjois-Amerikasta, Euroopasta, Afrikasta ja Aasiasta. Lisäksi mukana on asiantuntijoita Maailmanpankista, Kansainvälisestä valuuttarahastosta, talousjärjestö OECD:stä, YK-järjestöistä ja ilmastojärjestö NDC Partnershipistä.

Valtiovarainministereille suurempi rooli

Meidän pitää jakaa parhaita käytäntöjämme ministeriöiden kesken, jotta pystymme priorisoimaan ilmastonmuutoksen vastaisia toimia ympäri maailman. Tarvitsemme yhteistyötä myös kansainvälisten instituutioiden kuten Maailmanpankin kanssa.

Emme aio luoda uutta pöytää ilmastoneuvotteluille. Sen sijaan rakennamme konkreettista yhteistyötä olemassa olevien ilmastosopimusten ja -sitoumusten tueksi, jotta saamme valtiovarainministerit ja -ministeriöt ympäri maailman ottamaan suuremman roolin ilmastotalkoissa.

Jotta edistymme ilmastoasioissa, meidän pitää tehdä konkreettisia esityksiä, työskennellä pitkäjänteisesti ja jatkaa teknistä työtä. Meidän on otettava huomioon se, että eri kehitysvaiheessa olevilla mailla on erilaiset lähtökohdat ja tarpeet.

Suomi on ollut päästöjen vähentämisessä monella tapaa edelläkävijä, joten kokemuksistamme on varmasti hyötyä kollegoillemme ympäri maailman. Suomen ja muiden pohjoismaiden esimerkki osoittaa, että päästöjen vähentäminen ja talouskasvu eivät sulje toisiaan pois. Samaan aikaan voimme yhteenliittymän ansiosta hyödyntää Suomessa ratkaisuja, jotka ovat toimineet muualla.

Pohdinnassa budjetit, verotus ja rahoitus

Pyrimme Helsingissä sopuun periaatteista, joihin valtiovarainministerit voisivat sitoutua. Periaatteet liittyvät verotukseen, budjettiin, julkisiin hankintoihin ja investointeihin sekä rahoituksen kanavoimiseen ilmastomuutoksen torjumisen kannalta olennaisiin kohteisiin. Työskentelemälle yhdessä voimme edistyä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Kokouksen tulokset esitellään Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston kevätkokouksessa Washingtonissa huhtikuussa. Valtiovarainministerien yhteenliittymä on avoin kaikille maille, jotka voivat sitoutua ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Talouspolitiikan välineet mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan (uutinen 19.2.)

Petteri Orpo

Valtiovarainministeri
@PetteriOrpo