Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Yhteisen tietopohjan hyödyntämisen tietoarkkitehtuuri kommenteille

Valtiovarainministeriö
5.4.2019 15.45
Tiedote

Tiedolla johtamisen tietoarkkitehtuurissa selvitetään vaatimuksia yhteisen tietopohjan muodostamiseksi politiikka- ja ohjausvalmistelun, palvelunjärjestäjän, palveluntuottajan ja asiakkaan näkökulmista. Kommentteja voi antaa 18.4. saakka.

Tietojen systemaattista hyödyntämistä yli viranomaisrajojen tarvitaan, jotta julkisessa hallinnossa voitaisiin vastata tuleviin haasteisiin. Jotta tiedolla voitaisiin aidosti johtaa asukkaiden hyvinvoinnin kehittämistä, tarvitaan tietojohtamista, tiedolla johtamista, hyviä tietokäytäntöjä, tietovastuita ja kehittynyttä tietokulttuuria. Lisäksi tarvitaan johdonmukaista tietopolitiikkaa.

Vuoden 2021 tilannekuvasta tavoitetilaan vuonna 2029

Yhteisen tietopohjan hyödyntämisen tietoarkkitehtuuri luo yhteistä ymmärrystä siitä, miten eri tarkastelunäkökulmista voidaan ymmärtää ja hallita tietoa vuonna 2021 ja muodostaa yhteinen näkemys tavoitetilavuoden 2029 tietojen käsittelystä ja tietojohtamisesta.

Yhteisen tietopohjan hyödyntämisen tietoarkkitehtuurissa tutkitaan, mitkä ovat yhteisen tietopohjan elementit, mitä voisi olla ”yhteinen tieto” tai ”yhteiskäyttöinen tieto” ja mistä ne koostuvat.

Tavoitteena on muodostaa yhteinen ymmärrys johtamisessa, toiminnan ohjauksessa ja toteuttamisessa tarvittavista tiedoista. Yhteisen tietopohjan hyödyntämisen tietoarkkitehtuuri selvittää, mitä tarvitaan yhteisen tietopohjan muodostamiseksi politiikka- ja ohjausvalmistelun, palvelunjärjestäjän, palveluntuottajan ja asiakkaan näkökulmista. Tästä syystä arkkitehtuuri koskettaa laajasti julkisen sektorin eri toimijoita. Tietoarkkitehtuuri on valtiovarainministeriön valmistelema.

Anna palautetta tilannekuvasta 2021

Pyydämme palautetta yhteisen tietopohjan hyödyntämisen tietoarkkitehtuurin tilannekuvauksesta 2021.

Tutustu Yhteisen tietopohjan hyödyntämisen tietoarkkitehtuuriin ja muihin aineistoihin

Palautteita voi antaa 18.4.2019 saakka osoitteeseen [email protected]

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Jani Heikkinen, [email protected]

Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT