Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallituksen esitys
Yhteisöjen verotus yksinkertaistuu – tulolähdejako poistuu

Valtiovarainministeriö
29.11.2018 13.30
Tiedote

Yhteisön verotettava tulos lasketaan jatkossa yleensä kokonaan elinkeinoverolain mukaan. Uudistus keventää yritysten hallinnollista taakkaa.

Yhteisöjen verotuksessa tulot jaetaan nykyisin elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteisiin. Eri tulolähteiden verotettavat tulot lasketaan eri verolakien perusteella (elinkeinoverolaki, maatilatalouden tuloverolaki, tuloverolaki).

Hallitus esittää, että yhteisön kaikki tulot kuuluvat jatkossa yleensä elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Tulo verotetaan elinkeinoverolain mukaan. Maatalous säilyy edelleen itsenäisenä tulolähteenä. Yhteisön maatalouden tulos lasketaan maatilatalouden tuloverolain mukaan.

Muutos koskee muun muassa osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Tulolähdejako ei muutu asunto-osakeyhtiöiden, keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden ja esimerkiksi yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksessa.

Verotettavan tulon laskenta yksinkertaistuu

Tulolähteiden yhdistäminen yksinkertaistaa yhteisöjen verotettavan tulon laskentaa, kun yhteisön ei tarvitse enää jaotella tulostaan kahdeksi erilliseksi verotettavan tulon laskelmaksi.

Nykyisin yhden tulolähteen tappiollista tulosta ei voi vähentää toisen tulolähteen tulosta. Jatkossa yhteisö voi vähentää kaikki tulonhankkimismenot ja vähennyskelpoiset korkomenot elinkeinotulolähteen tuloista.

Uusi muun omaisuuden omaisuuslaji käyttöön

Yhteisöjen elinkeinotulolähteeseen lisätään uusi muun omaisuuden omaisuuslaji. Kiinteistönvuokraukseen sovelletaan nykyisen oikeuskäytännön periaatteita, joiden mukaan vuokraustoiminta ei ole elinkeinotoimintaa.

Ulkopuoliselle vuokrattu kiinteistö kuuluu jatkossa yhteisön elinkeinotulolähteen muuhun omaisuuteen. Tappiot muuhun omaisuuteen kuuluvan kiinteistön tai kiinteistöyhtiön osakkeiden luovutuksesta ovat vähennyskelpoisia elinkeinotulolähteen kaikista tuloista toisin kuin nykyisin.

Muuksi omaisuudeksi katsotaan myös esimerkiksi hyödykkeet, joita yhteisö ei käytä tulonhankkimiseen, kuten osakkaan yksityiskäytössä oleva omaisuus.

Hallitus antoi esityksen lainmuutoksista torstaina 29. marraskuuta. Muutoksia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran verovuonna 2020. Esitys julkaistaan Hallituksen esitykset ja päätökset -sivulla.

Kysymyksiä ja vastauksia yhteisöjen tulolähteiden yhdistämisestä

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Sirpa-Liisa Venesjärvi, puh 02955 30695, sirpa-liisa.venesjarvi(at)vm.fi