Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-lagstiftningen medför ändringar i penningmarknadsfondernas verksamhet

Finansministeriet
3.5.2018 10.05
Nyhet

De viktigaste förslagen gäller sanktioner och Finansinspektionens övervakningsuppgifter. I förslagen är det fråga om nationellt genomförande av tre olika EU-förordningar. Finansministeriet skickade förslagen på remiss torsdagen den 3 maj.

Förordningen om penningmarknadsfonder ålägger placeringsfonder och alternativa investeringsfonder att ansöka om ett särskilt verksamhetstillstånd för penningmarknadsfonden av Finansinspektionen, om de vill vara verksamma som penningmarknadsfonder. Förfarandet gäller också redan existerande penningmarknadsfonder. Finansinspektionen har också i fortsättningen rätt att fastställa sanktioner för brott mot bestämmelserna för förvaltare av penningmarknadsfonder.

I och med förordningen om rapportering och transparens gällande värdepapper, kommer föremål för Finansinspektionens övervakning i vidare bemärkelse än tidigare att vara finansiella transaktioner som realiseras med värdepapper och återanvändningen av finansiella instrument som mottagits med stöd av säkerhetsarrangemang.  Förordningens tillämpningsområde är omfattande och gäller till vissa delar också företag som står utanför finanssektorn. Finansinspektionens övervakningsbefogenheter breddas och den kommer i fortsättningen att också ha rätt att bestämma om sanktioner för brott mot rapporterings- och upplysningsskyldigheten.

De förordningar som utfärdats om europeiska riskkapitalfonder och fonder som specialiserat sig på socialt företagande har ändrats bl.a. genom att registreringsförfarandet har effektiverats. Överklagande blir möjligt i sådana situationer där Finansinspektionen inte klarar av att meddela sitt registreringsbeslut inom utsatt tid.

Remisstiden går ut den 14 juni. Regeringens proposition, begäran om utlåtande och de kommande utlåtandena publiceras på projektsidorna (på finska).

Mer information:

Finanssekreterare Tiina Heinonen, tfn 02955 30512, tiina.heinonen (at)vm.fi