Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen: Fullbordandet av bankunionen kräver minskning av risker

Finansministeriet
10.11.2017 10.28
Nyhet

Regeringen anser att riskerna inom banksektorn bör minskas i betydande mån innan man kan gå vidare mot ett gemensamt insättningsgaranti.

EU-kommissionen utgav den 11 oktober ett meddelande om fullbordandet av bankunionen. De förslag som lagts fram hittills minskar enligt kommissionen riskerna inom banksektorn i så betydande mån att medlemsländerna nu borde gå vidare med riskdelningen.

Med riskdelning avses bland annat inrättandet av ett gemensamt insättningsgarantisystem samt bestående beredskapsarrangemang i fråga om resolutionsfonden. Syftet med beredskapsarrangemangen är att säkerställa resolutionsfinansieringen i ett läge där medlen som samlats i den gemensamma fonden inte räcker till.

Riskerna måste minska på ett konkret och verifierbart sätt

Regeringen kan gå vidare mot ett gemensamt insättningsgaranti och bestående beredskapsarrangemang för resolutionsfonden endast efter att riskerna inom banksektorn minskats och utjämnats i betydande mån, på ett konkret och verifierbart sätt. I sitt meddelande presenterar kommissionen i huvudsak sådana åtgärder som redan bereds, och som inte räcker till för att minska och utjämna riskerna inom banksektorn.

Regeringen kommer att utvärdera minskningen av riskerna med hänsyn till hur balanserna inom banksektorn och regleringen som riktas mot bankernas risker förstärks.

EU-ministerutskottet fastslog fredagen den 10 oktober regeringens hållning till fullbordandet av bankunionen och finansministeriet skickade en E-skrivelse om frågan till riksdagen. E-skrivelser används för att informera riksdagen om andra anhängiga EU-ärenden än lagstiftnings- eller budgetärenden eller internationella fördrag.

E-skrivelse om fullbordandet av bankunionen (på finska)
Statsrådets kanslis E-skrivelse om utvecklandet av EU:s ekonomiska och monetära union (på finska)
EU-kommissionens meddelande om fullbordandet av bankunionen (11.10.)

Ytterligare information:

Jaakko Weuro, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30302
Pauli Kariniemi, finansråd, tfn 02955 30210

[email protected]