/* VAHVA --> */ /* <-- VAHVA */ Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utlåtandegivarna positiva till bedömningspromemoria om förnyande av bank- och betalkontosystemet

Finansministeriet
2.10.2017 12.33
Nyhet

Finansministeriet fick 32 utlåtanden från myndigheter och den privata sektorn med omfattande stöd för förnyandet av bank- och betalkontosystemet utifrån EU:s anhängiga penningtvättdirektiv.

Finansministeriet har inlett beredningen av en regeringsproposition på basis av bedömningspromemorian och remissutlåtandena.

Sammanfattning av utlåtandena (på finska)
Projektinformation och handlingar (statsrådets webbplats, på finska)
Utredning av digital förfrågning om kontouppgifter på remiss (pressmeddelande 22.5.)

Ytterligare information:

Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi