Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar som gäller den ordning i vilken en banks borgenärer ska få betalning på remiss

Finansministeriet
7.5.2018 15.46
Nyhet

I lagförslaget förtydligas kreditinstitutetens och värdepappersföretagens ordning i vilken borgenärerna ska få betalning och en ny skuldklass införs. Ändringarna är en följd av det nationella genomförandet av ett EU-direktiv. Måndagen den 7 maj sände finansministeriet förslagen som utarbetats som tjänsteuppdrag på remiss.

Syftet med resolutionslagstiftningen är att möjliggöra effektiv nedläggning eller omstrukturering av krisdrabbade banker så att det medför så lite skada som möjligt för insättarna och stabiliteten på finansmarknaderna. Syftet med de ändringar som nu är på remiss är att förbättra förutsättningarna för bankernas resolution och placeraransvar.

I betalningsordningen för kreditinstitutetens och värdepappersföretagens borgenärer införs en sådan ny skuldklass. För att skulden ska höra till denna skuldklass måste den uppfylla vissa villkor. I lånevillkoren ska man bland annat avtala om att det finansiella instrumentet uttryckligen hör till denna klass.

I lagförslaget förtydligas dessutom rätten enligt EU-lagstiftningen att avtala om det finansiella instrumentets icke-prioritering i en konkurs och det görs vissa andra tekniska förändringar.

Ändringarna är en del av det omfattande bankregleringspaket som kommissionen antagit i november 2016 och som man fortfarande till övriga delar förhandlar om i rådet och Europaparlamentet. Regleringspaketet hänför sig också till fullbordandet av bankunionen.

Finansministeriet sände lagförslaget på remiss den 7 maj. Remisstiden går ut den 15 juni. Lagutkastet, begäran om yttrande och yttrandena publiceras på projektsidorna.

Regeringen: Fullbordandet av bankunionen kräver minskning av risker (10.11)
Regeringen stöder förstärkandet av bankernas motståndskraft (9.2)

Ytterligare information:

Katri Aho, regeringssekreterare, tfn 02955 30214, katri.aho(at)vm.fi