/* VAHVA --> */ /* <-- VAHVA */ Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Proposition som gäller lättandet av små aktörers inkomstregisterförpliktelser på remiss

Finansministeriet
13.9.2019 14.38
Pressmeddelande

Finansministeriet skickade utkastet till en regeringsproposition med förslag till ändringar av inkomstregisterlagstiftningen på remiss den 13 september 2019. Målet med ändringarna är att i enlighet med regeringsprogrammet åtgärda problem som uppstått i samband med ibruktagandet av inkomstregistret, så att den administrativa belastningen för småföretagare, medborgarorganisationer och medborgarverksamhet kan lättas.

Tidsfristerna för uppgifter som ska införas i inkomstregistret föreslås bli förlängda när det gäller naturaförmåner, förskott på lön, skattefria kostnadsersättningar och engångsbelopp på högst 200 euro som betalas av registrerade föreningar.

Tävlingspriser som uppgår till högst 100 euro och som inte betalats i ett anställningsförhållande föreslås bli befriade från utomståendes skyldighet att lämna uppgifter.

Propositionsutkastet har beretts vid finansministeriet. Avsikten är att regeringspropositionen lämnas till riksdagen för behandling hösten 2019. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Remisstiden löper ut den 11 oktober 2019.

Hankeikkuna

Ytterligare information:

Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 02955 30239, fö[email protected]
Arto Leinonen, projektchef, finansministeriet, tfn 02955 30450, [email protected]

Beskattning Finansministeriet Finanspolitiken