Hoppa till innehåll
Media

Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken tillsattes för en mandatper...

finansministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2014 11.26
Pressmeddelande -

Statsrådet tillsatte rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken för mandatperioden 1.4.2014–31.3.2019. Rådet har för avsikt att förbättra det ekonomiska beslutsfattandets och beredningens kvalitet, öppenhet och begriplighet. 

Rådet för utvärderingen av den ekonomiska politiken inkluderar en ordförande och fyra andra medlemmar som statsrådet utser på föredragning från finansministeriet för en mandatperiod på fem år. Finansministeriets framställning baserar sig på universitetens och Finlands Akademis förslag. Ordföranden och tre medlemmar ska representera olika branscher inom ekonomivetenskap och en medlem högklassig vetenskaplig expertis inom andra samhälleliga vetenskaper. Åtminstone en av medlemmarna ska vara aktiv inom det internationella vetenskapssamfundet.

Statsrådet godkände finansministeriets förslag till sammansättningen av rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken:

Ordförande:
Professor Roope Uusitalo, Hecer/Helsingfors universitet

Medlemmar: 
Professor Torben Andersen, Århus universitet
Professor Kaisa Kotakorpi, Åbo universitet
Professor Liisa Laakso, Helsingfors universitet
Professor Mikko Puhakka, Uleåborgs universitet

Statsrådet godkände i januari finansminister Jutta Urpilainens förslag om att Finland skulle grunda ett oberoende vetenskapligt råd för utvärdering av den ekonomiska politiken. Finansministeriet begärde ett gemensamt förslag från högskolornas ekonomivetenskapliga enheter till ordföranden för rådet samt till tre medlemmar, och ett förslag från Finlands Akademi till en medlem som representerar andra samhällsvetenskaper.

Finansminister Jutta Urpilainens förslag om ett råd för utvärdering av den ekonomiska politiken godkändes (Pressmeddelande 30.1.2014)

Ytterligare information: Markus Sovala, avdelningschef, tfn 02955 30186