Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar föreslås i beskattningen av vindkraftsparker

Finansministeriet
16.6.2017 13.57 | Publicerad på svenska 19.6.2017 kl. 10.49
Pressmeddelande

Kommunerna föreslås få en möjlighet att skärpa beskattningen av vindkraftsparker i vissa situationer. Finansministeriet skickade ett lagutkast på remiss fredagen den 16 juni.

Kommunen kan i dagsläget fastställa en separat skattesats på 3,1 procent för vinkraftverk. I andra fall tillämpas den allmänna fastighetsskattesats som varierar mellan 0,93 och 1,8 procent. Kraftverksskattesatsen tillämpas emellertid inte på vind- och vattenkraftverk vars nominella effekt är mindre än 10 megavoltampere.

I lagutkastet föreslås en ändring till sättet hur effektgränsen på 10 megavoltampere beräknas. Effektgränsen föreslås bli beräknad utifrån den sammanlagda nominella effekten av flera kraftverk, ifall de kopplats till distributions- eller stamnätet via en gemensam anslutningspunkt.

Kommunernas skatteintäkter ökar

Ändringen skulle öka kommunernas skatteintäkter och förbättra neutraliteten hos beskattningen av olika produktionsformer. Kommunernas skatteinkomster beräknas öka med ca 4,3 - 5,3 miljoner euro. Statens och kommunernas samfundsskatteintäkter beräknas minska med ca en miljon euro.

Ändringen ska tillämpas på samtliga kraftverk oberoende av elproduktionsformen. Den beräknas emellertid inte ha några konsekvenser för till exempel vatten- eller solkraftverk. 

Förslaget baserar sig på riktlinjerna från regeringens budgetmangling i fjol

Finansministeriet skickade lagutkastet på remiss fredagen den 16 juni. Remisstiden löper ut den 15 augusti.

Ytterligare information:

Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30239, jukka.vanhanen(at)vm.fi
Ville Valkonen, ministerns specialmedarbetare, tfn 044 567 2201, ville.valkonen(at)vm.fi