Hoppa till innehåll
Media

Vaala överförs från Kajanaland till Norra Österbotten från och med ingången av 2016

finansministeriet
Utgivningsdatum 5.2.2015 15.49
Pressmeddelande

Statsrådet beslutade den 5 februari 2015 om att överflytta Vaala kommun till landskapet Norra Österbotten. Vaala kommun har ansökt om att bli flyttad från Kajanaland till Norra Österbotten.

Kommunens kontakt- och serviceförbindelser, pendling, samarbete med andra kommuner och medlemskap i omfattande samkommuner riktas mot Norra Österbotten. Föreningsverksamheten i Vaala riktas däremot mot Kajanaland.

Landskapsindelningen bestäms i lagen om landskapsindelning. Ett landskap är enligt lagens definition ett område som består av kommuner vilka bildar en ändamålsenlig helhet i funktionellt och ekonomiskt hänseende samt med tanke på planeringen av området. Statsrådet beslutar om landskapens antal, områden och namn efter att ha hört de berörda förbunden på landskapsnivå och kommunerna. Innan ärendet föredras i statsrådet ska utlåtande begäras hos det ministerium som svarar för planeringen av områdenas disposition.

Kontakt- och serviceförbindelser, pendlingstrafik, samarbete mellan kommunerna, medlemskap i vidsträckta samkommuner, näringslivskontakter, föreningsverksamhet samt kulturella och historiska traditioner är enligt motiveringen till lagen viktiga kriterier när området för ett landskap bestäms.

Förfrågningar:

Teemu Eriksson, finansråd, tfn 02955 30177