Hoppa till innehåll
Media

Timo Laitinen fortsätter som generaldirektör för Statskontoret

finansministeriet
Utgivningsdatum 30.4.2020 14.54
Pressmeddelande
Timo Laitinen.

Statsrådet har utnämnt juris kandidat Timo Laitinen till generaldirektör för statskontoret. Laitinen har innehaft samma befattning sedan 2008.

”Statskontoret har även i vanliga fall en central och viktig roll bland annat i att sörja för statens likviditet, för statliga betalningstransaktioner och för statens ersättningsärenden. Under de exceptionella omständigheter som råder har vår roll bara blivit större. Jag är stolt och ödmjuk över att ha blivit vald att leda Statskontoret ytterligare en femårsperiod och jag är väldigt hängiven uppgiften. Vi på Statskontoret känner ett stort ansvar för vårt arbete och vi gör allt vi kan för samhället”, säger Laitinen.

Laitinen har varit Statskontorets generaldirektör i nästan tolv år. Före det var Laitinen divisionschef för Statskontorets Försäkringsdivision och verkställande direktör för Talent Partners Oy.

Statskontoret är ett ämbetsverk som hör till finansministeriets förvaltningsområde. Det ordnar service i samband med finansiering, placering, skötsel av skulder och lån samt arbetslivstjänster för statliga ämbetsverk och inrättningar. Statskontoret sköter statens centralbokföring och handlägger statens skadeståndsärenden. Statskontoret är också ansvarig myndighet för administrationen av kommunernas informationsresurs för ekonomisk information och är personuppgiftsansvarig för informationsresursen. Statskontoret utvecklar och producerar därtill statsförvaltningens interna koncerntjänster som hänför sig till ekonomi och personal.

Laitinen utnämndes till sin tjänst den 1 juni 2020 för en period av fem år.

Pressmeddelande: 10 personer sökte tjänsten som generaldirektör för Statskontoret

Ytterligare information:

Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 02955 30149, paivi.nerg(at)vm.fi
Timo Laitinen, generaldirektör, tfn. 02955 02200, timo.laitinen(at)valtiokonttori