Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet har beviljat understöd för kommunernas digitaliseringsprojekt

finansministeriet
Utgivningsdatum 26.2.2020 15.24
Pressmeddelande

Finansministeriet har beviljat sammanlagt 8,27 miljoner euro i statsunderstöd till 27 olika digitaliseringsprojekt som förnyar kommunernas verksamhetssätt eller serviceprocesser. Sex sökanden bör dessutom lämna in ytterligare information innan ett understödsbeslut kan fattas.

Sammanlagt 51 ansökningar lämnades in inom ansökningstiden. Understöd beviljades endast för projekt som genomförs i samarbete av flera kommuner eller samkommuner. Projekten ska genomföras före utgången av november 2021.

Syftet med kommunernas och samkommunernas digitaliseringsprojekt är att stödja digitalisering, förnyande av verksamhetssätt, kundorientering och kostnadsbesparingar i kommunerna.

För kommuninvånarna kan slutresultaten av projekten realiseras t.ex. som ökade kanaler för e-tjänster och e-deltagande, som mobila applikationer för ärendehantering som fungerar i flera olika kommuner eller som möjligheter att få tillgång till digital distansservice. Genom digitalisering av kommunens interna processer, bättre kunskapsbaserad ledning och t.ex. utnyttjande av robotprogram är det möjligt att påskynda och göra verksamheten smidigare samt att förbättra inriktningen av tjänster.

Reproducerbarhet och fördelning är bärande tankar när det gäller inriktning av finansieringen: sökanden ska utreda om motsvarande arbete redan tidigare utförts i andra kommuner och överväga att utnyttja detta arbete som grund för projektet. Slutresultatet och processen ska gå att reproducera eller att utnyttja på andra sätt i andra kommuner. Dessutom ska man under projektets gång förbinda sig till samarbete med andra motsvarande projekt.

Ytterligare information:

Anne-Marie Välikangas, finansråd, tfn 02955 30020, anne-marie.valikangas(at)vm.fi

Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30122, suvi.savolainen(at)vm.fi

Projekt för elektroniska tjänster samt elektronisk kommunikation och delaktighet

 1. Kiuruvesi stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 181 500 euro för projektet Sähköiset lomakkeet ja niiden käsittelyn prosessit haltuun kuntien yhteistyönä (Fungerande elektroniska blanketter och processer för hantering av dem som ett samarbete mellan kommunerna)
 2. Kuusamo stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 722 500 euro för projektet Osallisuuden ja asiakaspalvelujen digimuutos 3.0 (Digital förändring av möjligheterna till delaktighet och kundservicen 3.0)
 3. Lestijärvi kommun och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 166 600 euro för projektet KASE Smart Countryside
 4. Mänttä-Vilppula stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 135 900 euro för projektet Saavutettava, vetovoimainen ja kestävä kunta (En tillgänglig, attraktiv och hållbar kommun)
 5. Nousis kommun och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 153 000 euro för projektet Kuntahyppy ePalveluihin (Kommunerna med i utvecklingen av e-tjänster)
 6. Nurmijärvi kommun och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 544 000 euro för projektet Älykäs asiointi ja osallistuminen (Smarta tjänster och deltagande)
 7. Pargas stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 75 800 euro för projektet Den it-smarta kommunen
 8. Seinäjoki stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 87 300 euro för projektet Saavutettavien asiointiprosessien kehittäminen ja Suomi.fi-palveluiden tehokas ja helppo käyttöönotto (Utveckling av tillgängliga serviceprocesser och effektivt och enkelt ibruktagande av tjänsterna på Suomi.fi)
 9. Tavastehus stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 112 200 euro för projektet Kaupunki taskussa (Staden i fickan)
 10. Uleåborgs stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 892 500 euro för projektet Kuntalaisen modernit digitaaliset asiakaspalvelut yhdessä kehittäen (Gemensam utveckling av modern digital kundservice för kommuninvånarna)
 11. Villmanstrands stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 172 100 euro för projektet Modulaarinen sähköinen asiointi sekä integraatiopalvelu (Modulär e-tjänst och integrationstjänst)
 12. Åbo stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 437 600 euro för projektet Kohderyhmä- ja tarvelähtöinen palveluviestintä kunnissa uuden sukupolven julkaisualustalla (Målgrupps- och behovsorienterad servicekommunikation i kommunerna på en ny generation av publikationsplattformar)
 13. Åbo stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 424 700 euro för projektet Asiakaslähtöinen toteutus tapahtuma-, harrastus- ja koulutusdatan hallinnoimiselle ja tarjoamiselle kohderyhmälähtöisissä näkymissä (Kundorienterat genomförande av hantering och tillhandahållande av evenemangs-, hobby- och utbildningsdata i målgruppsorienterade vyer)

Övriga projekt

 1. Borgå stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 331 900 euro för projektet Keskusteleva tekoäly asiakaspalvelussa (Dialogrobotar i kundservicen)
 2. Borgå stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 155 800 euro för projektet Taiteen perusopetuksen digiloikka (Utnyttjande av digitalisering inom den grundläggande konstundervisningen)
 3. Grankulla stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 95 000 euro för projektet Tiedolla johtaminen osaksi valtavirtaa (Integrering av kunskapsbaserad ledning)
 4. Hollola kommun och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 289 000 euro för projektet Ei tuurilla vaan tiedolla (Inte med tur, utan med kunskap)
 5. Idensalmi stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 82 400 euro för projektet Tiedolla johtaminen (Kunskapsbaserad ledning)
 6. Jyväskylä stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 507 300 euro för projektet Kurob (Robotar till kommunerna)
 7. Kangasala stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 425 000 euro för projektet Kuntien toiminnan johtaminen tuotteistetun palvelukonseptin avulla (Ledning av kommunernas verksamhet med hjälp av ett produktifierat servicekoncept)
 8. Kangasala stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 170 000 euro för projektet Strategia- ja toimintaympäristötyön linkittäminen tiedolla johtamiseen ja kunnan sidosryhmiin (Koppling av strategi- och omvärldsarbetet till kunskapsbaserad ledning och kommunens samarbetspartner)
 9. Kankaanpää stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 131 700 euro för ett digitaliseringsprojekt i Norra Satakunta
 10. Nådendals stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 145 700 euro för projektet Prosessit pilveen, tehokkuus taivaisiin (Högre effektivitet med molnprocesser)
 11. Staden Jakobstad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 1 200 000 euro för projektet LUMINA-hanke; talous- ja HR-prosessien yhtenäistäminen, alustojen modernisointi, sekä tehokkaiden tietojohtamisen työkalujen käyttöönotto (LUMINA-projektet; förenhetligande av ekonomi- och HR-processerna, modernisering av plattformar och ibruktagande av effektiva verktyg för kunskapsledning)
 12. Tavastehus stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 246 500 euro för projektet ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen ekosysteemi (Ekosystem för stödjande och utveckling av IKT-kunskaper)
 13. Tusby kommun och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 127 500 euro för projektet Talousarvioprosessin automatisointi ja talousarvioesityksen jako moderneilla työkaluilla (Automatisering av budgetprocessen och distribution av budgetförslaget med moderna verktyg)
 14. Vanda stad och de övriga kommuner som nämns i ansökan beviljas högst 254 500 euro för projektet Digiajan väestöennustejärjestelmä kuntien talouden ja palvelutuotannon suunnittelun perustaksi (Den digitala tidsålderns befolkningsprognossystem som grund för planeringen av kommunernas ekonomi och serviceproduktion)