Hyppää sisältöön
Media

Konjunkturgruppen för byggbranschen:
Byggandet minskar något i år och mera nästa år

finansministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2020 14.30
Nyhet
Työhanskat farkkujen takataskussa.

Byggandet minskar med högst två procent i år och stannar på nästan samma nivå som i fjol, bedömer konjunkturgruppen för byggbranschen i sin rapport som gavs ut den 27 februari.

Totalt sett kommer byggandet att minska i år. Tidigare beräknades det att byggandet skulle minska kraftigare i år, men det ser ut att minska mera först nästa år. Då uppskattas byggandet minska från två till fyra procent. I år fortsätter byggandet i större omfattning än väntat i och med att många lokaler började byggas i slutet av 2019.

Bostadsproduktionen har hållits på en hög nivå redan i några år. År 2019 påbörjades närmare 40 000 nya bostadsbyggen. Nu väntas bostadsbyggandet dock så småningom börja närma sig sin normala nivå. Den fortsatta ekonomiska tillväxten och de låga räntorna gör att bostadsbyggandet inte minskar så snabbt. Konjunkturgruppen för byggbranschen bedömer att man börjar bygga 31 000–33 000 nya bostäder 2020. Antalet beräknas minska ytterligare 2021, då man börjar bygga mindre än 30 000 bostäder.

Marknadsläget har varit fortsatt gott med tanke på bostadsköpare och hyresgäster. Det gjordes många bostadsaffärer och även utbudet av hyresbostäder ökade kraftigt i fjol. Under hela det innevarande året kommer många nya bostäder att stå klara.

Reparationsbyggandet har mattats av betydligt jämfört med tidigare år. Den avmattade konjunkturen fördröjer i synnerhet reparationsprojekt i anslutning till byggandet av lokaler. Reparationsbyggandet väntas öka med cirka 1,5 procent de närmaste åren.

Det bedöms att tillväxten inom mark- och vattenbyggandet kommer att ta fart i år, bland annat på grund av att det investeras mer i underhållet av statens bastrafikleder. Det räknas med att mark- och vattenbyggandet ökar med en till två procent under innevarande år.

Pristrycket på byggandet har minskat, och priserna har delvis börjat sjunka i takt med att konjunkturen bromsar in. Också behovet av anställda i byggbranschen håller på att minska något. Sysselsättningen inom byggbranschen beräknas minska ytterligare både i år och nästa år.

Byggandet 2020–2021, våren (på finska)

Ytterligare information:

Sari Sontag, finansråd, tfn 0295 530 181, sari.sontag(at)vm.fi

Konjunkturgruppen för byggbranschen, som leds av finansministeriet, bedömer konjunkturutvecklingen inom bostads-, infrastruktur- och reparationsbyggandet. Rapporterna av konjunkturgruppen för byggbranschen behandlar branschens konjunkturläge i hela landet och delvis även på regionalt plan. Läget granskas med tanke på volymer, priser, kostnader, finansiering, sysselsättning och åtgången av byggmaterial. Konjunkturgruppen behandlar strukturella frågor med anknytning till byggandet och långsiktiga förändringsbehov. Gruppen utfärdar även rekommendationer i syfte att säkerställa en balanserad utveckling inom byggbranschen.