Tietosuoja

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava

vmtietosuojavastaava(at)gov.fi

Rekisterinpitäjä

Valtiovarainministeriö

PL 28, 00023 VALTIONEUVOSTO

Kirjaamo: kirjaamo.vm(at)gov.fi

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelylle tulee olla lakisääteinen peruste. Pääsääntöisesti henkilötietoja tarvitaan palveluiden toteuttamiseksi, asiointiin ja lainvalmistelun tueksi. Annettuja henkilötietoja ei käsitellä muissa kuin sitä varten esitetyissä käyttötarkoituksissa.

Henkilötietoja käsittelevät palvelua ylläpitävät henkilöt ministeriöissä sekä palvelua tuottavat yhteistyökumppanit alihankkijoineen. Ministeriö on sopinut näiden kanssa henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen mukaan.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Sinulla on oikeus saada selville, mitä tietoja Sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa Sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle.

Saat palveluihin tallennetut henkilötietosi tekemällä tietopyynnön ministeriön kirjaamoon.

Kirjaamon yhteystiedot

Jos huomaat, että tiedoissasi on virheitä tai puutteita, voit pyytää niihin korjausta. Kerro korjauspyynnössäsi, millainen virhe tiedoissasi on, ja miten tietoja tulisi muuttaa.

Jos ilmoitat virheistä tiedoissasi, Sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista siihen asti, että tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Joissain tapauksissa Sinulla on myös oikeus pyytää tietojesi poistamista, esimerkiksi, jos olet tilannut ministeriön ajankohtaisaineistoja.

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuoja.fi

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ministeriössä, pyydämme Sinua ottamaan yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan: vmtietosuojavastaava(at)gov.fi.

Tallennetut henkilötiedot

Viestintä ja tapahtumat

Tallennamme Sinusta tiedot, jotka olet antanut palveluun liittyessäsi.

  • Uutiskirjeen tilaus
  • Tiedotteiden ja muiden ajankohtaisaineistojen tilaus
  • Mediapalvelun käyttö
  • Median kulkuluvat tiedotustiloihin
  • Tietoja, jotka olet antanut meille ilmoittautuessasi tapahtumiin
  • Sidosryhmiämme koskevat Twitter-listaukset

Uutiskirjeiden ja muiden ajankohtaisaineistojen tilaustietosi voit itse poistaa milloin tahansa. Linkki peruuttamiseen löytyy jokaisesta lähetetystä sähköpostiviestistä.

Tietoja säilytetään palvelun elinkaaren ajan tai siihen asti, kun henkilö poistaa tietonsa sähköpostilinkin kautta tai pyytää ministeriötä poistamaan tiedot.

Sivustojen kävijäseuranta ei kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen. Näitä tietoja ovat ladatut sivut, ajankohta, IP-osoite sekä verkkoselain ja käyttöjärjestelmä.

Asiointi ja yhteydenotot

Tallennamme lähettämäsi palautteet, kirjeet, asiakirja- tai tietopyynnöt ja muut yhteydenottosi ministeriöön. Tietoja säilytetään ministeriön tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.

Veroaineistojen käyttö tutkimuksessa

Valtiovarainministeriö saa verotustietojen julkisuudesta annetun lain sekä Verohallinnon myöntämien tutkimuslupien perusteella käyttöönsä veroaineistoja. Tutkimusta tehdään lainsäädännön ja talousarvion valmistelun tueksi. Tietoja säilytetään tutkimuksen ajan, eikä niitä luovuteta muualle. Tutkimuksella on siitä vastaava henkilö tai ryhmä. Tiedot suojataan asianmukaisesti.

Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 1999/1346

Valtiovarainministeriön työnantajana keräämät tiedot

Henkilöstöä koskevia tietoja kerätään lakisääteisten henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien hoitamiseen. Tiedot saadaan virkamieheltä itseltään ja valtionhallinnon rekistereistä. Tietoja säilytetään arkistolain ja valtiovarainministeriön tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti. Käsitellyt henkilötietoryhmät koskevat mm. henkilön yhteystietoja, nimittämistä, palkkausta, palvelussuhteita ja työaikaa.

Julkiset huomionosoitukset

Valtion virka-ansiomerkit

Valtion virka-ansiomerkkien myöntämiseen tarvittavat tiedot saadaan valtionhallinnon henkilöstöä koskevista rekistereistä ja nimikirjasta. Tiedot on määritelty virka-ansiomerkkiasetuksessa. Käsitellyt henkilötiedot ovat nimi, henkilötunnus, nimike ja virasto sekä palvelusuhteet valtiolla. Tietoja säilytään ministeriössä nimikirjalain ja arkistolain mukaisesti.

Asetus valtion virka-ansiomerkkien myöntämisestä

Valtiovarainministeriön hallinnonalan kunniamerkit

Ministeriö kokoaa vuosittain hallinnonalaltaan kunniamerkkiesitykset Ritarikuntia varten. Käsittely perustuu lakiin julkisista huomionosoituksista sekä Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ohjesääntöön, asetukseen Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta sekä Ritarikuntien määräyksiin kunniamerkkien antamisesta. Ehdotuksen tekijän on varmistettava sen henkilön suostumus, jolle kunniamerkkiä esitetään. Tietoja säilytetään ministeriössä kunniamerkkien myöntämistä käsittelyn ajan.