Talouden ennusteet

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto julkistaa kokonaistaloudellisen ennusteen neljä kertaa vuodessa, keväällä, kesällä, syksyllä ja jouluna.

Kesän ja joulun Taloudellinen katsaus arvioi lyhyen ajan talousnäkymiä tiivistetysti. Kevään ja syksyn Taloudellinen katsaus on puolestaan laajempi ja yksityiskohtaisempi analyysi kansantalouden tilasta ja näkymistä. Taloudellinen katsaus antaa lyhyen ajan talousnäkymien lisäksi arvion keskipitkän aikavälin kehityksestä. Kevään taloudellinen katsaus on taustana hallituksen kehyspäätöksille ja syksyn katsaus valtion seuraavan vuoden talousarvioesitykselle.

Kansantalousosaston kokonaistaloudelliset ennusteet ja analyysit perustuvat sektorivastuullisten henkilöiden asiantuntemukseen ja useisiin ajanmukaisiin välineisiin. Eräs välineistä on Kooma–malli, joka on uuskeynesiläinen yleisen tasapainon malli, jolla tehdään politiikka-analyysiä ja tuotetaan ennusteen tausta-arvioita.

Seuraavat julkistukset 

  • Kevään 2024 taloudellinen katsaus julkistetaan torstaina 25.4. 
  • Kesän 2024 taloudellinen katsaus julkistetaan maanantaina 17.6.

VM ennustaa riippumattomasti

Yhteystiedot

Mikko Spolander, osastopäällikkö, ylijohtaja 
valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto / KO, Johto- ja esikunta Puhelin:0295530006   Sähköpostiosoite: