Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö

Hyvinvointialueilla ja kunnilla on yhteiset asukkaat ja paljon asukkaiden palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. Niillä on myös yhteisiä tehtäviä, kuten 

  • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 
  • alueen elinvoiman rakentaminen sekä 
  • vastuu alueen taloudellisesta kestävyydestä. 

Yhteistyötarpeita löytyy myös tilakysymyksissä. Monet hyvinvointialueen palvelut toimivat ainakin hyvinvointialueiden toiminnan ensimmäisten vuosien ajan kuntien omistamissa vuokratiloissa.

Hyvinvointialueet ja kunnat voivat pitkälti sopia yhdessä, miten yhteistyö hoidetaan ja miten toimintatapoja kehitetään.

Puhutaan hyvinvointialueiden ja kuntien välisistä yhdyspinnoista. Niillä tarkoitetaan tehtäviä, joiden asukas- ja asiakaslähtöinen toteuttaminen edellyttää yhteisiä tavoitteita, yhteisesti sovittuja menettelytapoja sekä toimivaa tiedonkulkua hyvinvointialueiden ja kuntien välillä. Esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä työ- ja toimintakykyä tukevien palvelukokonaisuuksien toteuttamiseksi tarvitaan toimivaa yhteistyötä hyvinvointialueiden ja kuntien välillä.

Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyötä koskevista neuvotteluista säädetään laissa. Hyvinvointialueen ja sen alueen kuntien on neuvoteltava vähintään valtuustokausittain tehtäviensä hoitamiseen liittyvistä asioista, kuten asukkaiden tarpeiden mukaisista palveluista, hyvinvoinnin edistämisestä, tietojärjestelmien yhteen toimivuudesta ja yhteistyön edellyttämistä yhteistoimintarakenteista ja -malleista. 

Lisäksi moniin erillislakeihin sisältyy hyvinvointialueita ja kuntia koskevia yhteistyövelvoitteita.

Yhteystiedot

Lotta Mattsson, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka 0295530457