Kuntien tehtävät ja toiminta

Kunnat järjestävät asukkailleen palveluita, joista suurin osa on määritelty kuntien tehtäviksi laissa. Kunnalle voidaan antaa tehtäviä vain säätämällä siitä laissa.

Lakisääteiset tehtävät liittyvät seuraaviin palveluihin:

  • koulutus ja päiväkoti
  • kulttuuri-, nuoriso- ja kirjasto
  • kaupunkisuunnittelu, maankäyttö
  • veden- ja energiantuotanto
  • jätehuolto
  • ympäristöpalvelut
  • sosiaali- ja terveyspalvelut (siirtymässä maakunnille maakunta- ja soteuudistuksen jälkeen)
  • palo- ja pelastustoimi (siirtymässä maakunnille maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen)

Lakisääteisten tehtävien lisäksi kunnat voivat itse ottaa itselleen muita itsehallinnollisia tehtäviä. Nämä liittyvät yleensä talouteen, työllisyyteen ja asumiseen.

Hallitus vähentää säästö- ja rakennepoliittisen ohjelmansa mukaisesti kuntien kustannuksia yhdellä miljardilla eurolla karsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita. Lisää kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä.

Kuntien hallinnosta ja taloudesta säädetään kuntalaissa

Kuntien tehtävät ja velvoitteet 2015, täydennysraportti, VM:n julkaisu 30/2015

Kuntien tehtävien kartoitus, Raportti 2012, VM:n julkaisu 2/2013

Kuntien itsehallinnolliset tehtävät ja niiden laajuus, VM:n julkaisu 40/2015

Yhteystiedot

Finanssineuvos Anne-Marie Välikangas, puh. 02955 30020

Erityisasiantuntija Suvi Savolainen, puh. 02955 30122