Kuntien tehtävät ja toiminta

Kunnat järjestävät asukkailleen palveluita, joista suurin osa on määritelty kuntien tehtäviksi laissa. Kunnalle voidaan antaa tehtäviä vain säätämällä siitä laissa.

Lakisääteiset tehtävät liittyvät seuraaviin palveluihin:

  • koulutus ja päiväkoti
  • kulttuuri-, nuoriso- ja kirjasto
  • kaupunkisuunnittelu, maankäyttö
  • veden- ja energiantuotanto
  • jätehuolto
  • ympäristöpalvelut
  • sosiaali- ja terveyspalvelut (siirtymässä maakunnille maakunta- ja soteuudistuksen jälkeen)
  • palo- ja pelastustoimi (siirtymässä maakunnille maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen)

Lakisääteisten tehtävien lisäksi kunnat voivat itse ottaa itselleen muita itsehallinnollisia tehtäviä. Nämä liittyvät yleensä talouteen, työllisyyteen ja asumiseen.

Hallituskaudella 2015−2019 tavoiteltiin kuntien kustannusten vähentämistä karsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia velvoitteita. Vähentämiseen tähtäävän toimenpideohjelman toteutumista kuvataan hankkeen loppuraportissa. Osana toimenpideohjelman toteutumista valmisteltiin myös kuntia koskevan sääntelyn periaatteet.

Kuntien hallinnosta ja taloudesta säädetään kuntalaissa: Kuntalaki

Kuntien tehtävien vähentämistä koskevan toimenpideohjelman loppuraportti

Kuntien tehtävät ja velvoitteet 2015, täydennysraportti, VM:n julkaisu 30/2015

Kuntien tehtävien kartoitus, Raportti 2012, VM:n julkaisu 2/2013

Kuntien itsehallinnolliset tehtävät ja niiden laajuus, VM:n julkaisu 40/2015

Kuntia koskevan sääntelyn periaatteet

Yhteystiedot

Anne-Marie Välikangas, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530020  


Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530122