Verosopimukset

Valtiovarainministeriö valmistelee Suomea sitovat verotuksen valtiosopimukset. Sopimuksia ovat tuloverosopimukset, perintö- ja lahjaverosopimukset, tietojenvaihto- ja virka-apusopimukset. Aloite sopimusneuvotteluihin voi tulla suoraan tai välillisesti elinkeinoelämältä tai yksittäiseltä yritykseltä.

Tuloverosopimuksilla ja perintö- ja lahjaverosopimuksilla jaetaan verotusoikeutta sopimusvaltioiden kesken. Sopimusten ensisijainen tarkoitus on kaksinkertaisen verotuksen poistaminen. Toissijaisesti sopimuksilla pyritään yksinkertaisen verotuksen toteuttamiseen. Kansallinen lainsäädäntö määrittää Suomen verotusvallan laajuuden, mutta verosopimukset voivat rajoittaa kansalliseen lainsäädäntöön perustuvaa Suomen verotusoikeutta.

Tietojenvaihtosopimuksella sovitaan verotustietojen vaihdosta sopimusvaltioiden viranomaisten kesken, jotta saataisiin kansallisen verotuksen toimittamista varten tarvittava tieto. Virka-apusopimuksissa sovitaan lisäksi verojen perinnästä, veroasiakirjojen tiedoksiannosta, samanaikaisesta verotarkastuksesta ja osallistumisesta verotarkastuksiin toisessa valtiossa.

Suomen verosopimustilanne 2.1.2019

Voimassa olevat sopimukset löytyvät parhaiten Finlex-säädöstietopankista säädöskokoelman sopimussarjan numerolla (esim. 84/1997) tai kohdasta valtiosopimukset kirjoittamalla hakukenttään maan nimen (esim. Belgia*).

Valtiosopimukset (Finlex)

Eräiden Suomen tekemien verosopimusten voimaantulo ja soveltamisen alkuajankohta

Suomen Portugalin ja Espanjan kanssa tekemät uudet verosopimukset (14.2.2019)

Suomen ja Espanjan välinen verosopimus

Suomen ja Portugalin välinen verosopimus

Allekirjoitetut sopimukset

Hongkong: Suomen ja Hongkongin välisen kaksinkertaisen tuloverotuksen ehkäisevä sopimus on allekirjoitettu 24.5.2018 Hongkongissa ja se tulee sovellettavaksi 1.1.2019.

Tiedote ja sopimusteksti

Venäjän kanssa tehdyt yhteisymmärrysmuistiot

Memorandum of understanding 13.4.2000
Yhteisymmärrysmuistio 13.4.2000

Memorandum of understanding 9.11.2004
Venäjän verosopimus (Yhteisymmärrysmuistio 9.11.2004)