Verosopimukset

Valtiovarainministeriö valmistelee Suomea sitovat verotuksen valtiosopimukset. Sopimuksia ovat tuloverosopimukset, perintö- ja lahjaverosopimukset, tietojenvaihto- ja virka-apusopimukset. Aloite sopimusneuvotteluihin voi tulla suoraan tai välillisesti elinkeinoelämältä tai yksittäiseltä yritykseltä.

Tuloverosopimuksilla ja perintö- ja lahjaverosopimuksilla jaetaan verotusoikeutta sopimusvaltioiden kesken. Sopimusten ensisijainen tarkoitus on kaksinkertaisen verotuksen poistaminen. Toissijaisesti sopimuksilla pyritään yksinkertaisen verotuksen toteuttamiseen. Kansallinen lainsäädäntö määrittää Suomen verotusvallan laajuuden, mutta verosopimukset voivat rajoittaa kansalliseen lainsäädäntöön perustuvaa Suomen verotusoikeutta.

Tietojenvaihtosopimuksella sovitaan verotustietojen vaihdosta sopimusvaltioiden viranomaisten kesken, jotta saataisiin kansallisen verotuksen toimittamista varten tarvittava tieto. Virka-apusopimuksissa sovitaan lisäksi verojen perinnästä, veroasiakirjojen tiedoksiannosta, samanaikaisesta verotarkastuksesta ja osallistumisesta verotarkastuksiin toisessa valtiossa.

Voimassa olevat sopimukset löytyvät Finlex-säädöstietopankista:

Valtiosopimukset (Finlex)

Allekirjoitetut sopimukset

Sopimukset julkaistaan niiden voimaantulon aikoihin säädöskokoelman sopimussarjassa. Sopimussarjan sähköinen versio julkaistaan Finlex-tietopalvelussa. Alle on koottu allekirjoitettujen, ei vielä voimaantulleiden, sopimusten tekstejä.

Ranska: Suomen ja Ranskan välinen verosopimus on allekirjoitettu 4.4.2023.

Suomen ja Ranskan välinen verosopimus

Iran: Suomen ja Iranin välinen verosopimus on allekirjoitettu 7.2.2022.

Suomen ja Iranin välinen verosopimus

Portugali: Suomen ja Portugalin välinen uusi verosopimus on allekirjoitettu 7.11.2016. Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen, mutta sopimusta ei ole Portugalissa vielä saatettu parlamentin käsittelyyn, joten sopimus ei ole vielä voimassa.

Suomen ja Portugalin välinen verosopimus

Muistiot

Sopimusten nojalla tehdyistä yleistä merkitystä omaavista toimivaltaisten viranomaisten tekemistä sopimuksista julkaistaan tieto pääsääntöisesti säädöskokoelman sopimussarjassa. Tälle sivulle on koottu sopimussarjassa julkaisemattomat valtiovarainministeriön toimivaltaisena viranomaisena tekemät yhteisymmärrysmuistiot sekä tiedot valtiovarainministeriön toimivaltaisena viranomaisena tekemistä keskinäisistä sopimuksista.

Thaimaa: Suomen ja Thaimaan toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet kirjeenvaihdolla keskinäisen sopimuksen, jonka mukaan sopimuksen 11 artiklan 4 kappale käsittää myös Suomen vientiluoton (Finnish Export Credit plc.) ja Thaimaan vastaavan laitoksen (Export – Import Bank of Thailand). Tätä sovelletaan 1.1.2001 alkaen.

Venäjä:

Memorandum of understanding 13.4.2000
Yhteisymmärrysmuistio 13.4.2000

Memorandum of understanding 9.11.2004
Venäjän verosopimus (Yhteisymmärrysmuistio 9.11.2004)