Kuntatalouden seuranta ja arviointi

Valtiovarainministeriö seuraa ja arvioi kuntatalouden tilaa erityisesti kuntien tilinpäätöstietojen perusteella.  Arvioinnin tueksi valtiovarainministeriö on kehittänyt talouden suunnittelun ennuste- ja suunnittelumalleja, joita kunnat voivat hyödyntää talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa. 

Kuntatalousohjelmaan tiivistetään keskeistä tietoa kuntatalouden tilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Ohjelmassa arvioidaan muun muassa valtion toimenpiteiden vaikutuksia kuntatalouden kokonaisuuteen sekä eri kokoisiin kuntiin.

Peruspalvelujen saatavuudesta ja kustannuksista on kerätty yhteenvetotietoja kunnittain ja vertailuryhmittäin.

 

Yhteystiedot

Vesa Lappalainen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530389  


Ville Salonen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530388