Digitaalisen turvallisuuden kehittäminen

Julkisen hallinnon ICT-osaston tehtäviin kuuluvat julkisen hallinnon tietoturvallisuuden yleinen kehittäminen ja yhteensovittaminen sekä valtion tietoturvallisuuden ohjaus. Näihin tehtäviin sisältyvät tietoturvallisuuteen liittyvä säädös- ja strategiavalmistelu sekä kansainvälinen yhteistyö.

Digitaalisen turvallisuuden kehittäminen liittyy keskeisesti lakiin julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, sekä sen perusteella annettavaan valtioneuvoston asetukseen, jossa säädetään tarkemmin turvallisuusluokittelusta, turvallisuusluokiteltaviin asiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä ja turvallisuusluokiteltujen asiakirjojen käsittelyyn liittyvistä tietoturvallisuustoimenpiteistä.

Digitaalisen turvallisuuden strategiavalmistelun viitekehyksenä on Yhteiskunnan turvallisuusstrategia ja se liittyy Suomen Kyberturvallisuusstrategian ja sen toimeenpano-ohjelman valmisteluun ja toteuttamiseen. Lue lisää Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpanon verkkosivuilta.

Digitaalisen turvallisuuden alalla vaikutetaan aktiivisesti kansainvälisessä yhteistyössä painopisteenä yhteistyö OECD:n ja EU:n kanssa sekä vuorovaikutus kansainvälisen tutkimusyhteisön kanssa.

Tällä hetkellä painopiste on digitaalisen turvallisuuden nykytilan resurssien arvioinnissa sekä kansainvälisessä vertailussa.

Lisätietoja:

Mika Tuikkanen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530036  


Tuija Kuusisto, tietohallintoneuvos 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Palveluiden ja turvallisuuden ohjausyksikkö 0295530121