Vireillepano ja valmistelu

Esityksen kuntien yhdistymisestä tekevät muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustot yhdessä. Esitys toimitetaan valtiovarainministeriölle. Ministeriö määrää vuosittain ajankohdan, johon mennessä esitys seuraavan vuoden alusta voimaan tulevaksi aiotusta kuntien yhdistymisestä on toimitettava ministeriölle.

Kunnat tekevät pääsääntöisesti yhdistymiseen liittyvät selvitykset itse tai esim. konsulttien avustamana. Valtiovarainministeriö voi myöntää hakemuksesta avustusta kuntien yhdistymisselvityksistä aiheutuviin kustannuksiin.

Myös valtiovarainministeriö voi panna kuntien yhdistymisen vireille määräämällä poikkeusmenettelynä toimitettavaksi valtion erityisen kuntajakoselvityksen.

Esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voi tehdä: muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto; kuntien valtuustot yhdessä; kunnan jäsen tai valtiovarainministeriö.