FI SV

Vireillepano ja valmistelu

Kuntien yhdistyminen

Esityksen kuntien yhdistymisestä tekevät muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustot yhdessä. Kuntien tekemä esitys on toimitettava valtiovarainministeriölle.

Valtiovarainministeriö voi panna kuntien yhdistymisen vireille määräämällä toimitettavaksi valtion erityisen kuntajakoselvityksen.

Ministeriö määrää vuosittain ajankohdan, johon mennessä esitys seuraavan vuoden alusta voimaan tulevaksi aiotusta kuntien yhdistymisestä on toimitettava ministeriölle.

Kokonaisten kuntien yhdistymisen vireillepano ja valmistelu (yhdistymisprosessi)

Pääsääntöisesti kunnat tekevät yhdistymiseen liittyvät selvitykset itse tai esim. konsulttien avustamana. Valtiovarainministeriö voi myöntää hakemuksesta avustusta kuntien yhdistymisselvityksistä aiheutuviin kustannuksiin.

Poikkeusmenettelynä ministeriö voi asettaa niin sanotun erityisen kuntajakoselvityksen toimitettavaksi.

Osaliitokset

Esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voi tehdä

  • muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto
  • kuntien valtuustot yhdessä
  • kunnan jäsen tai
  • ministeriö.

Osaliitosten vireillepano ja valmistelu (osaliitokset)