Kyberturvallisuusstrategia

Suomi on tietoyhteiskuntana riippuvainen tietoverkkojen ja -järjestelmien toiminnasta ja näin ollen myös erittäin haavoittuvainen niihin kohdistuville häiriöille. Suomen kyberturvallisuusstrategiassa määritellään keskeiset tavoitteet ja toimintalinjat, joiden avulla vastataan kybertoimintaympäristöön kohdistuviin haasteisiin ja varmistetaan sen toimivuus. Kyberturvallisuusstrategian linjausten ja niiden toteuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden avulla Suomi kykenee kansallisesti hallitsemaan kybertoimintaympäristön tahallisia tai tahattomia haittavaikutuksia sekä vastaamaan niihin.

Ministeriöt ja virastot vastaavat toimialalleen kuuluvasta strategian toimeenpanosta, kyberturvallisuuteen liittyvien tehtävien ja huoltovarmuusjärjestelyiden toteuttamisesta sekä niiden kehittämisestä.

Turvallisuuskomitea seuraa ja sovittaa yhteen strategian toimeenpanoa.

Valtiovarainministeriön asettama valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä VAHTI käsittelee ja yhteensovittaa valtionhallinnon keskeiset tieto- ja kyberturvallisuuden linjaukset.

Suomen kyberturvallisuusstrategiaa ja sen toimeenpanoa esitellään turvallisuuskomitean verkkosivuilla.

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomenen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma 2017-2020