Virka- ja työehdot

Virkasuhteen ehtojen sääntelyjärjestelmästä säädetään virkaehtosopimuslaissa ja työsuhteen työehtosopimuslaissa. Virkaehtosopimuslainsäädäntöä täydentää valtion pääsopimus, jossa on sovittu valtion virkamiehiä koskevasta neuvottelumenettelystä. 

Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista sovitaan keskustason virka- ja työehtosopimuksilla, virastotason tarkentavilla virkaehtosopimuksilla ja työehtosopimuksilla valtion neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän mukaisesti. Virasto- tai hallinnonalakohtaisia virka- ja työehtosopimuksia omalta ja hallinnonalansa osalta tekevät sopimusvirastot, joita on yhteensä n. 60. Näillä sopimuksilla sovitaan lähinnä palkkoja ja työaikoja koskevista erityiskysymyksistä ja ne hyväksyy valtiovarainministeriö.

Lisätietoa

Valtion matkustussääntö 2024, julkaisu 2023:90

Valtion virka- ja työehdot 2023-2025, julkaisu 2023:38

Valtion virka- ja työehtosopimus sopimuskaudelle 2023-2025

Henkilöstöhallinnon asiakirjat - sivut
Sivuille on koottu kaikki valtion henkilöstöhallinnon voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset, määräys-, ohje- ja suosituskirjeet sekä muutamia valtioneuvoston periaatepäätöksiä

Valtion virkaehtosopimuslaki, 6.11.1970/664 (Finlex)

Virkaehtosopimusasetus, 23.12.1987/1203 (Finlex)

Työehtosopimuslaki, 7.6.1946/436 (Finlex)