Hallitusneuvottelut 2023 – valtiovarainministeriön toimittamat aineistot

Valtiovarainministeriö toimitti hallitusohjelmatyöhön sekä hallitusneuvottelijoille useita esityksiä ja aineistoja. Hallitusneuvotteluihin toimitetut asiakirjat, pois lukien salassa pidettävä materiaali, löytyvät Emmi-aineistopankista. Liitetiedostot eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Valtiovarainministeriö julkaisi loppuvuodesta 2022 virkamiespuheenvuoron, jossa käsitellään tulevan vaalikauden talous- ja hallintopolitiikan lähtökohtia. Julkaisussa sekä valotetaan tulevan vaalikauden kehitysnäkymiä että keskustellaan keskeisistä haasteistamme ja niihin liittyvistä politiikkakysymyksistä. 

Virkamiespuheenvuoron jatkoksi VM julkaisi maaliskuussa meno- ja rakennekartoituksen sekä verokartoituksen.