Regeringsförhandlingarna 2023 – finansministeriets material

Finansministeriet har lämnat flera olika förslag samt material som stöd till utarbetandet av regeringsprogrammet och regeringsförhandlarnas arbete. De handlingar som ministeriet har ställt till förfogande för regeringsförhandlingarna, med undantag för sekretessbelagt material, finns tillgängliga via denna länk. De bifogade filerna uppfyller inte tillgänglighetskraven.

Finansministeriet publicerade i slutet av 2022 ett tjänstemannainlägg där man behandlar utgångspunkterna för finans- och förvaltningspolitiken under den kommande valperioden. Publikationen belyser den kommande valperiodens utvecklingsutsikter och debatterar våra största utmaningar och valen av politiska riktlinjer i fråga om dem. Här kan du läsa mera om tjänstemannainlägget.