Praktikplats på finansministeriet

Finansministeriet har årligen tiotals högskolepraktikanter som arbetar vid olika avdelningar. Många har också fått sysselsättning hos oss efter praktiken.

Som högskolepraktikant får du betydelsefulla arbetsuppgifter hos oss: Vi skapar valmöjligheter för kommande generationer genom att stärka hållbar tillväxt, sörja för den offentliga ekonomin och värna om god förvaltning. Du får arbeta med mångsidiga och krävande uppgifter som stöder studerande och yrkesmässig utveckling på bästa möjliga sätt. 

Praktikplatser står till buds för studerande inom flera olika områden: vi söker bland annat experter inom juridik, ekonomi, teknik, kommunikation och politik samt förvaltningsvetenskap. Yrkeshögskolestuderanden kan också ha möjlighet att få längre praktikperioder på fem månader. Samarbetsvilliga, lösningsinriktade och engagerade människor som vill vara med om att skapa framtiden passar bäst in i vår grupp. 

Intresserad? Antalet praktikplatser och prioriteringarna varierar från år till år, så följ gärna annonserna om lediga praktikplatser i läroanstalternas egna ansökningskanaler och i statens elektroniska rekryteringstjänst. Vi publicerar i regel praktikplatserna för universitetsstuderande i början av året och praktikplatserna för yrkeshögskolestuderande stegvis under våren och hösten. Bekanta dig också med våra kanaler i social media för att hålla dig a jour om praktikplatserna och andra aktuella ärenden vid ministeriet.

Den som ansöker om praktik ska vara studerande, men det är inte nödvändigt med praktikstöd som läroanstalten beviljar. 

Hurdant är det att vara praktikant vid ett ministerium?

Video om praktikanter som berättar som sina erfarenheter från finansministeriet.

Lärdomsprov och pro gradu -avhandlingar

Utöver mångsidiga praktikplatser försöker vi också erbjuda studerande inom olika områden olika möjligheter till examensarbete (t.ex. lärdomsprov och pro gradu-avhandlingar). Förändringarna i vår verksamhetsmiljö gäller särskilt följande områden: klimatförändring och förlust av biologisk mångfald, teknik och digitalisering,  regional differentiering och urbanisering, förändringen i befolkningsstrukturen, förändringen i det offentliga talet och medborgarnas delaktighet, data- och dataekonomi, geopolitikens inverkan på ekonomin, förändringarna i arbetslivet samt invandring och migration.

Information om möjligheterna till examensarbete och eventuella teman kan fås direkt från ministeriets olika avdelningar. Observera dock att man i princip inte betalar ersättning för examensarbete som utförts utanför praktiken.

Högskolesamarbete 

Vi främjar samarbete med studerande, högskolor och universitet på vår resa mot ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart Finland och Europa. Aktuella, färska och djärva idéer är välkomna när vi tryggar ekonomiska valmöjligheter i en välmående rättsstat även för kommande generationer. Vi har som mål att ordna olika evenemang för högskolestuderande om praktikmöjligheter och andra aktuella teman. 

Frågor som gäller högskolesamarbetet, föreläsnings- och kursbesök samt ordnandet av exkursioner kan riktas till ministeriets utvecklingschef Pilvi Pellikka: tfn 0295 530 358, [email protected].