Praktikplats på finansministeriet

Varje år arbetar flera högskolepraktikanter vid finansministeriet. Rekryteringen av högskolepraktikanter sköts i samarbete med högskolorna.

Det lönar sig att följa de lediga praktikplatserna antingen i den egna högskolans karriärtjänst eller på rekryteringssidorna.
Finansministeriet annonserar alla lediga praktikplatser i Aarresaari.fi -rekryteringstjänsten, varifrån de förmedlas till utvalda högskolors förteckningar över praktikplatser.
Största delen av finansministeriets praktikplatser infaller under sommaren, men det lönar sig att ha ögonen upp året runt.

Det är också möjligt att arbeta som sekretarpraktikant vid finansministeriet.

Hurdant är det att vara praktikant vid ett ministerium?

Video om praktikanter som berättar som sina erfarenheter från finansministeriet.