Internationell verksamhet

Samarbete mellan OECD-ländernas förvaltningar

OECD har en kommitté för offentlig förvaltning (Public Governance Committee, GOV) som analyserar den offentliga sektorns problem, förmedlar nya rön på området för medlemsländernas bruk och ger underlag för ländernas utvecklingsarbete. Internationell riktmärkning och identifiering av bästa praxis genom OECD stöder planeringen och genomförandet av reformprojekt i den finländska förvaltningen.

EUPAN-samarbetet

EU-ländernas generaldirektörer för personal och administration sammanträder två gånger per år för att besluta om gemensamma riktlinjer för medlemsländernas samarbete kring personal- och förvaltningsutveckling. Dessa riktlinjer genomförs av grupper inom EUPAN-nätverket (European Public Administration Network). Finansministeriet svarar för Finlands deltagande inom utveckling och utvärdering av offentlig service (Innovative Public Services-gruppen) och personalpolitiska teman (HRWG-gruppen).

Nordiskt förvaltningspolitiskt samarbete

Nordiska myndigheter med ansvar för förvaltningsutveckling samlas årligen på Nordiskt förvaltningspolitiskt forum för att diskutera aktuella riktlinjer och projekt. Detta informationsutbyte och samarbete utnyttjas i den finländska förvaltningspolitiken.

Dialog mellan internationella forskare och tjänstemän

IIAS (International Institute of administrative sciences) och dess europeiska dotterorganisation (EGPA _ European Group of Public Administration) bidrar till att förvaltningen kan dra nytta av nya resultat och bedömningar från forskning som stöder utvecklingsarbetet.

Kontaktuppgifter

Finansråd
Katju Holkeri
tfn. 02955 30087
fornamn.efternamn@vm.fi