FINANSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2023:91

Statens resereglemente 2024

Publikationen innehåller tjänste- och arbetskollektivavtalet av den 24 februari 2023 om ersättning för tjänstemäns och anställdes resekostnader, sådant det lyder ändrat för dagtraktamentens, måltidersättningars och kilometerersättningars del genom det preciserande tjänste- och arbetskollektivavtalet av den 8 november 2023.

Tjänste- och kollektivavtalet gäller tills den 28 februari 2025, men dagtraktamenten, måltidsersättningarna och kilometerersättningarna för 2025 ska överenskommas skilt i slutet av 2024 i enlighet med tidigare praxis.

Upphovsrätt: CC BY-NC-ND 4.0