Semestrar

Semesteravtal för statlig personal finns i statens tjänste- och arbetskollektivavtal om semester. På tjänstemännens och arbetstagarnas semestrar tillämpas även semesterlagen.

Semesterns längd bestäms enligt intjäningsprincipen. Som full kvalifikationsmånad anses en sådan kalendermånad under kvalifikationsåret då en tjänsteman varit i tjänst minst 18 dagar och en arbetstagare i arbete minst 14 dagar. I vissa fall räcker det att tjänstemannen eller arbetstagaren i enlighet med anställningsförhållandet arbetat minst 35 timmar.

I kortare anställningar än ett år intjänas semester 2 dagar per månad, dvs. högst 22 dagar under kvalifikationsåret. Personer som varit anställda minst ett år men under 15 år tjänar in högst 30 dagar och personer som varit anställda minst 15 år högst 38 dagar under kvalifikationsåret.

Som semesterdagar räknas alla vardagar utom lördag. I regel ges semestern under semesterperioden, 1.6–30.9, men den kan även tas ut vid andra tider under semesteråret eller före utgången av april månad följande år. Ämbetsverken kan, med beaktande av vissa minimivillkor i semesteravtalet, komma överens om flexibla tidpunkter för semestrarna, och en del av semestrarna kan även flyttas till en senare tidpunkt. Semestrar kan även flyttas på grund av arbetsoförmåga om vissa villkor uppfylls. Semestrarna ska planeras i förväg och ordnas så att ämbetsverkets normala verksamhet störs så lite som möjligt.

För semestertiden betalas normal månadslön, förutom då personens lön för semestertiden bestäms på procentbasis. Semesterlön som bestäms på procentbasis betalas då en persons arbetstid och lön förändrats under kvalifikationsårets gång. Semesterlönen är då beroende på anställningsförhållandets längd antingen 9,0 procent, 11,5 procent eller 14,5 procent av lönen under den normala arbetstiden under kvalifikationsåret.

Tjänstemän och arbetstagare betalas dessutom med stöd av statens semesteravtal även en semesterpeng, som under semesteråren 2017 - 2019 är 2,8, 3,5 eller 4,2 procent av månadslönen under månaden före månaden då semesterpengen betalas, multiplicerat med antalet kvalifikationsmånader. Storleken av procenten beror på anställningsförhållandets längd.

Grundbegrepp

Kvalificeringsåret består av en period som börjar 1.4. och slutar 31.3. Semesterdagarna är vardagar.

Lördagar, självständighetsdagen, julafton, midsommarafton, påsklördagen och första maj räknas inte som vardagar.

Sparledigheten består av den del av den ordinarie semestern som förflyttats till en senare tidpunkt.

Ytterligare information

Beaktande av ändringen av semesterlagen (346/2019) vid ämbetsverken, 15.4.2019

Tilllämpningsföreskrifter och tillämpningsanvisningar i fråga om semester för statens tjänstemän och arbetstagare, 6.4.2018
Semesterlag, 18.3.2005/162 (Finlex)

Kontaktuppgifter

Regeringsråd    
Risto Lerssi
tfn 02955 30022
[email protected]