Möten och sammankomster

Programmet för verkningsfull offentlig upphandling ordnar öppna evenemang, utbildningar, webbseminarier och möten. Mötena hålls på finska om inget annat anges. Information om kommande evenemang finns på programmets finskspråkiga webbplats.

Evenemang och möten -sidan på finska