Möten och sammankomster

Programmet för verkningsfull offentlig upphandling ordnar öppna evenemang, utbildningar, webbseminarier och möten. Mötena hålls på finska om inget annat anges. Information om kommande evenemang finns på programmets finskspråkiga webbplats.

Evenemang och möten -sidan på finska

Temagruppernas möten

Temagrupperna för Programmet för verkningsfull offentlig upphandling sammanträder cirka 4–5 gånger om året. Vid mötena planerar och behandlar man kommande åtgärder och utbyter erfarenheter och god praxis. Mötena hålls på finska om inget annat anges.

Strategisk ledning

 • 21.9. kl. 9.00–11.00
 • 23.11. kl. 13.00-15.00

Utveckling av upphandlingskompetens

 • 26.9. kl. 12.00–13.30
 • 13.11. kl. 13.00–15.00

Kunskapsbaserad ledning och effektivitet

 • 15.9. kl. 12.00-13.30
 • 28.11. kl. 12.00-13.30

Välfungerande upphandlingar

 • Meddelas senare

Innovationer

 • 28.11. kl. 13.30-15.30

Ekonomisk hållbarhet

 • 21.9. kl. 14.00-15.30

Social hållbarhet

 • 13.9. kl. 10.00-11.30

Ekologisk hållbarhet

 • 20.9. kl. 14.00–16.00
 • 22.11. kl. 14.00–16.00