FI SV

Lokal avtalsverksamhet

Med statens lokala avtalsverksamhet avses i vid mening att bestämma anställningsvillkor utifrån förhandlingar och avtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarparter på arbetsplatsen. Det handlar således om att ingå tjänste- och arbetskollektivavtal på specifika avtalsområden.

Staten har i regel likadana lokala avtalsmöjligheter och -förfaranden som den privata sektorn och kommunsektorn. Detta gäller även avtalens rättsliga form, rättsverkan och bindning.

Förutom tjänste- och arbetskollektivavtal är det motiverat att lokal avtalsverksamhet även omfattar frågor som faller utanför tjänste- och arbetskollektivavtalsverksamhet t.ex. på grund av bemyndigande i speciallagstiftning.

Ytterligare information  

Verkställighets- och förhandlingsföreskrifter för avtalsperioden 2018-2020, 12.3.2018
 

Kontaktuppgifter

Regeringsråd
Tuija Wilska
puh. 02955 30374
[email protected]